Lataa tulostettava jäsentiedosto PDF-tiedostona.
Download printable information letter as PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Kutsu Metsätieteen päivään 19.10.2016
* Invitation to the Forest Science Day on 19 October 2016
* Metsätieteen aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu sähköisenä
* Seuran toimiston aukioloajat / Opening hours of the office
__________

Kutsu Metsätieteen päivään 19.10.2016

Tutkimuksesta tuotteiksi ja päätöksiksi

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä on tärkein vuosittainen suomalaisten metsäntutkijoiden ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden tapaaminen. Tänä vuonna 24. Metsätieteen päivä järjestetään Tieteiden talossa Helsingissä 19.10.2016. Yleisteemamme on ”Tutkimuksesta tuotteiksi ja päätöksiksi”. Metsäntutkimukselta, kuten kaikelta muultakin tutkimukselta, vaaditaan yhä enemmän ”yhteiskunnallista vaikuttavuutta”. Mitä yhteiskunnallinen vaikuttavuus oikein on? Syntyykö innovaatioita yksinkertaisesti päättämällä että nyt innovoidaan vai tarvitaanko todella uuden luomiseen sittenkin vuosien perustutkimusta, jota ajaa tutkijan halu löytää uutta? Miten suomalainen huippututkimus kohtaa yhteiskunnan tiedontarpeet? Miten tutkimustietoa sovelletaan metsäteollisuudessa? Aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa kuulemme alan parhaiden suomalaisten asiantuntijoiden esityksiä näistä kysymyksistä ja iltapäivällä Seuran tieteenalaklubit järjestävät viisi rinnakkaista sessiota. Päivän päättää yhteinen iltatilaisuus ja illallisbuffetti.

Aamupäivän yhteiskokous videoidaan suoratoistona. Joensuussa kokouksen seuraamista varten on varattu Sali BOR101. Joensuussa osallistuville tarjotaan väliaikakahvi ja he voivat esittää kysymyksiä aamupäivän yleiskeskusteluun. Tilaisuutta voi vaihtoehtoisesti seurata myös omalta tietokoneelta, jolloin kysymysten tekoon ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Iltapäivän ja illan ohjelmaan voi osallistua vain Helsingissä.

8.15-9.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvi (Helsinki ja Joensuu)

9.00-12.15    Aamupäivän yhteiskokous (Helsinki, Joensuu ja Internet)
9.00-9.05     Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula
9.05-9.35     Tieteen ja yhteiskunnan uusi liitto: miten käy tieteen (ja yhteiskunnan)? akatemiaprofessori Uskali Mäki, Helsingin yliopisto
9.35-10.05   Geenitutkimusta evoluutiosta geenivarojen suojeluun ja jalostukseen, professori Outi Savolainen, Oulun yliopisto
10.05-10.35  Kahvitauko (tarjoilu sekä Helsingissä että Joensuussa)
10.35-11.05  Huvista vai hyödystä - mistä on metsänarvioimistieteen tutkimus tehty? tutkimusprofessori Annika Kangas, Luonnonvarakeskus
11.05-11.35  Tutkimuksella hyvinvointia metsästä, toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, Tornator Oyj
11.35-12.15  Yleiskeskustelu

12.15-13.45    Lounastauko
13.00-13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

13.45-16.30    Iltapäivän rinnakkaissessiot (Helsinki)
13.45-14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
* Metsäbiologian kerho: Tuli metsien luonnonhoidossa
* Metsäekonomistiklubi: Uutta metsäekonomista tutkimusta
* Metsänhoitoklubi: Tieteellisesti vakuuttavaa vai käytäntöön vaikuttavaa metsänhoidon tutkimusta?
* Metsäteknologiklubi: Big Data puunhankinnan tutkimuksessa
* Taksaattoriklubi: Metsien tuotoksen lisääminen
14.45-15.15    Kahvitauko
15.15-16.30    Rinnakkaissessiot jatkuvat

16.45-17.40    Iltatilaisuus (Helsinki)
* Parhaat palat klubisessioista
* Tietoiskuja uusista tutkimustuloksista
* Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitusten jako

17.40-20.00    Buffetti (Helsinki)
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Lisätietoja sekä linkit sessioiden ohjelmiin ja suoratoistoon löydät Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Kaikkien osallistujien - myös suoratoiston seuraajien - on ilmoittauduttava 12.10.2016 mennessä tällä lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/E9D2D589C6C18E8E.parMetsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.
__________

Invitation to the Forest Science Day on 19 October 2016

From research results to products and decisions

The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most important annual meeting of Finnish forest scientists and all friends of forest science. This year we will have the 24th Forest Science Day with the main theme ”From research results to products and decisions”. The event will take place in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 19 September 2016. Nowadays, “societal impact” of forest research - like all other research - is demanded. What does the societal impact really mean? Are innovations born out of a simple decision to innovate, or are the really new ideas results of years of basic research by dedicated scientists? How does the Finnish top science meet the needs of the society at large? How does the forest industry apply research in its functions? Although Finnish will be the main language of the Forest Science Day, some presentations may be in English in the afternoon sessions.

The morning plenary session may be followed by video in room BOR101 at the University of Eastern Finland in Joensuu, or in your own computer. The participants in Joensuu may present questions for the general discussion. Connections to personal computers will not be interactive.

Programme
8.15-9.00      Registration and morning coffee (Helsinki and Joensuu)
9.00-12.15    Plenary session (Helsinki, Joensuu, and Internet; see topics above)

12.15-13.45  Lunch break

13.35-16.30  Thematic sessions (Helsinki):
* Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): Fire in management of forest ecosystems
* Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): New research on forest economy - free topics
* Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Research in silviculture: Scientifically compelling or societally impactful?
* Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Big Data in wood supply research
* Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Improvement of forest productivity

16.45-17.40  Evening programme (Helsinki)

17.40-20.00  Buffet dinner (Helsinki)

For more information on the sessions and link for video visit the page of the Forest Science Day.

All participants - also those following the video stream - must register at latest on 12 October 2016 using this link:

https://www.webropolsurveys.com/S/E9D2D589C6C18E8E.par
__________

Metsätieteen aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu sähköisenä

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisuyhteistyön loppuessa tämän vuoden lopussa Metsätieteen aikakauskirja muutetaan vuoden 2017 alusta pelkästään sähköiseksi julkaisuksi, jota julkaisee Suomen Metsätieteellinen Seura. Metsätieteen aikakauskirja jatkaa metsäntutkimusta julkaisevana tieteellisenä aikakauslehtenä, joka julkaisee kotimaan kielillä alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Nämä kirjoitukset ovat tieteellisen tarkastusmenettelyn alaisia. Sarja julkaisee Tieteen tori- ja puheenvuoropalstoilla myös muita metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia. Lisäksi sarjassa julkaistaan selosteita kansainvälisistä alkuperäisistä tutkimuksista.

Sarja toteutetaan Silva Fennican formaatin mukaisesti siten, että käsikirjoitusten lähettäminen, tarkastusliikenne ja julkaiseminen hoidetaan OJS-järjestelmän ja tietokannan avulla. Sarjan verkkosivulla on tutkimusartikkeli-, katsaus-, tieteen tori-, puheenvuoro- ja tutkimusselosteet -osastot. Kirjoituksia julkaistaan jatkuvasti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain, mutta niteisiin viittaavista numeroista luovutaan. Puheenvuoropalstasta pyritään tekemään nopea keskustelukanava. Puheenvuorot lähetetään edelleen toimituksen kautta, joka pyrkii julkaisemaan kaikki asialliset, tieteellisesti perustellut kirjoitukset mahdollisimman nopeasti.

Seuran julkaisutoiminta tulee muutoinkin muuttumaan vuona 2017, kun myös väitöskirjasarja Dissertationes Forestales tulee Seuran julkaistavaksi. Uusi julkaisusivusto on työn alla ja julkaisutoiminta on seuraavan jäsentiedotteen pääaihe.
__________

Seuran toimiston aukioloajat / Opening hours of the office

Seuran toimisto Vantaan Jokiniemessä, Luonnonvarakeskuksen hallintorakennuksen 3. kerroksessa, on normaalisti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-16. Toiminnanjohtaja työskentelee tiistaisin kotona ja on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla. Toiminnanjohtajan loman takia Seuran toimisto on suljettu 2.-13.9.2016. Erityisesti apurahan saajien on syytä huomata, ettei mitään apuraha-asioita hoideta tänä aikana.

The office of the Society (3rd floor of the Administration Building of the Natural Resources Institute Finland in Vantaa) is normally open on Mondays, Wednesdays, and Thursdays from 8 to 16. The executive manager of the Society works at home on Tuesdays and can be reached by phone or e-mail. Because of the annual leave of the executive manager, the office will be closed from 2 to 13 September 2016. The grantees should note that no grant issues will be managed during these dates.
__________

Terveisin / Best regards,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja, Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.