Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona
Download the printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Ilmoittaudu Metsätieteen päivään viimeistään 12.10.2016
* Registration deadline to the Forest Science Day is 12 October 2016
* Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta
* Publications of the Finnish Society of Forest Science
* Uusi apuraha tutkijatohtoreiden liikkuvuuteen haettavissa vuoden 2017 apurahakierroksella
* Call for abstracts to IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, 19 - 22 September 2016
* Finnish Society of Forest Science in the IUFRO 125th Anniversary Congress
* 18th International Conference of the International Boreal Forest Research Association (IBFRA), Bangor, ME, USA, 5 - 9 June 2017
__________

Ilmoittaudu Metsätieteen päivään viimeistään 12.10.2016

Tutkimuksesta tuotteiksi ja päätöksiksi
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 19.10.2016 8.15 - n. 20

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä on tärkein vuosittainen suomalaisten metsäntutkijoiden ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden tapaaminen. Tämän vuoden Metsätieteen päivän, ”Tutkimuksesta tuotteiksi ja päätöksiksi”, viimeinen ilmoittautumispäivä 12.10.2016 lähestyy. Muistathan, että kaikkien osallistujien ilmoittautuminen on tarpeen tarjoilujen varaamista varten.

8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 12.15 Aamupäivän yhteiskokous (seurattavissa myös suoratoistovideona)
* Tieteen ja yhteiskunnan uusi liitto: miten käy tieteen (ja yhteiskunnan)? akatemiaprofessori Uskali Mäki, Helsingin yliopisto
* Geenitutkimusta evoluutiosta geenivarojen suojeluun ja jalostukseen, professori Outi Savolainen, Oulun yliopisto
* Huvista vai hyödystä - mistä on metsänarvioimistieteen tutkimus tehty? tutkimusprofessori Annika Kangas, Luonnonvarakeskus
* Tutkimuksella hyvinvointia metsästä, toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, Tornator Oyj
* Yleiskeskustelu

12.15 - 13.45 Lounastauko
13.00 - 13.45 Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

13.45 - 16.30 Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
* Metsäbiologian kerho: Tuli metsien luonnonhoidossa
* Metsäekonomistiklubi: Uutta metsäekonomista tutkimusta
* Metsänhoitoklubi: Tieteellisesti vakuuttavaa vai käytäntöön vaikuttavaa metsänhoidon tutkimusta?
* Metsäteknologiklubi: Big Data puunhankinnan tutkimuksessa
* Taksaattoriklubi: Metsien tuotoksen lisääminen

16.45 - 17.40 Iltatilaisuus
* Parhaat palat klubisessioista
* Tietoiskuja uusista tutkimustuloksista
* Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitusten jako

17.40 - 20.00 Buffetti
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Lisätietoja sekä linkit sessioiden ohjelmiin ja suoratoistoon löydät Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Ilmoittaudu viimeistään 12.10.2016 osoitteessa:
__________

Registration deadline to the Forest Science Day is 12 October 2016

From research results to products and decisions
House of Sciences and letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, 19.10.2016 8:15 - ca. 20

The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most important annual meeting of Finnish forest scientists and all friends of forest science. Registration deadline to this year’s Forest Science Day, “From research results to products and decisions”, 12 October is approaching. Remember that all participants must register for correct reservation of coffee and dinner buffet service.

Programme

8:15 - 9:00 Registration and morning coffee
9:00 - 12:15 Plenary session (can be followed also through video streaming); see programme above.
12:15 - 13:45 Lunch break
13:35 - 16:30 Thematic sessions:
* Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): Fire in management of forest ecosystems
* Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): New research on forest economy - free topics
* Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Research in silviculture: Scientifically compelling or societally impactful?
* Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Big Data in wood supply research
* Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Improvement of forest productivity
16:45 - 17:40  Evening programme
17:40 - 20:00 Buffet dinner

For more information on the sessions and link for video visit the page of the Forest Science Day.

Register at latest on 12 October 2016 at:
__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta

Seuran julkaisutoiminta koostuu kolmesta tieteellisestä sarjasta: Silva Fennica on kansainvälinen, englanninkielinen, vertaisarvioitu metsätieteellinen julkaisusarja ja Metsätieteen aikakauskirja on suomenkielinen metsätieteellinen sarja, joka julkaisee sekä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita että muita tiedekirjoituksia. Seuran julkaisee yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesia, joka pyrkii kokoamaan kaikki suomalaiset metsätieteen väitöskirjat yhteen julkaisuportaaliin.

Seuran ja Luonnonvarakeskuksen julkaisuyhteistyön loppuessa kaikkien sarjojen ylläpito tulee Seuran vastuulle. Seuran sarjoille ja Suoseuran Suo-lehdelle tulee yhteinen julkaisusivusto Tieteen laskentakeskuksen (CSC) virtuaalipalvelimelle. Jokaiselle julkaisusarjalle tulee oma verkkotunnus, IP-osoite ja personoitu sivusto. Näkyvä muutos on pienin Silva Fennican sivustolla www.silvafennica.fi, jonka URL ei muutu ja sivuston ulkoasu säilyy nykyisellään. Silva Fennicankin sivustolle tulee pieniä toiminnallisia parannuksia. Siirrämme myös kaikki vanhat Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican digitoidut artikkelit luettaviksi suoraan Silva Fennican sivustolla uusien artikkeleiden pdf-tiedostojen tapaan. Muuton jälkeen Acta Forestalia Fennican arkisto saa DOI-tunnisteet. Silva Fennica ottaa käyttöön avoimen julkaisemisen Creative Commons -lisenssin CC BY-NC 4.0, joka sallii artikkeleiden vapaan ei-kaupallisen käytön. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla.

Silva Fennican verkkosivustolla on kansainvälinen käyttäjäkunta. Tänä vuonna tammikuusta elokuuhun vierailuja on ollut kuukaudessa keskimäärin 2498, joista suomalaisesta IP-osoitteesta on tullut 21,6 %. Suomen jälkeen eniten vierailuja on ollut Yhdysvalloista (7,5 % vierailuista), Ruotsista (7,4 %), Venäjältä (5,3 %) ja Kiinasta (5,2 %). Kokonaiskäyntimäärässä on ollut kasvava trendi. Vierailijoista 51,8 % tulee sivustolle hakukoneen kautta, mikä on odotettavissa tutkijoiden siirtyessä hakemaan tietoa yhä enemmän hakukoneiden asiasanojen avulla, mutta edelleen 29,9 % vierailijoista tulee sivustolle suoraan, mikä kuvastaa Silva Fennican sähköisen sivuston hyvää tunnettavuutta. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä vierailuja on ollut 140 maasta.

Metsätieteen aikakauskirja toteutetaan Silva Fennican formaatin mukaisesti pelkästään sähköisenä julkaisuna. Sarjan verkkosivulla on tutkimusartikkeli-, katsaus-, tieteen tori-, puheenvuoro- ja tutkimusselosteet -osastot. Kirjoituksia julkaistaan jatkuvasti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain, mutta niteisiin viittaavista numeroista luovutaan. Puheenvuoropalstasta pyritään tekemään nopea keskustelukanava. Puheenvuorot lähetetään edelleen toimituksen kautta, joka pyrkii julkaisemaan kaikki asialliset, tieteellisesti perustellut kirjoitukset mahdollisimman nopeasti. Sivuston kieli on suomi, mutta ainakin alussa käsikirjoitusten käsittely hoidetaan englanninkielisellä OJS-ohjelmistolla.

Dissertationes Forestalesin julkaiseminen jatkuu Seuran, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston yhteistyönä. Sarjan julkaisemisessa sovelletaan Silva Fennican nykyistä sivustoa mahdollisimman paljon, mutta se vaatii hieman muutoksia kaksikielisyyden ja artikkeliväitöskirjan linkkien osalta. Sarja saa uuden verkko-osoitteen, mutta luonnollisesti kaikkien väitöskirjojen DOI-tunniste säilyy ennallaan ja se ohjaa väitöskirjan uuteen osoitteeseen. Dissertationes Forestales ottaa käyttöön Creative Commons -lisenssin CC BY-NC-ND 4.0, joka sallii alkuperäisartikkeleiden vapaan ei-kaupallisen lukemisen ja jakamisen. Tekijänoikeus säilyy väittelijällä. Hän voi itse antaa luvan väitöskirjansa kaupalliseen käyttöön tai sen liittämisen osaksi uusia teoksia.
__________

Publications of the Finnish Society of Forest Science

The Society publishes three scientific journals: Silva Fennica is an international peer-review forest science journal that is published in English, and Metsätieteen aikakauskirja is a forest science journal published in Finnish. It includes peer-reviewed scientific articles, science news, and discussion. The Society publishes in cooperation with the University of Helsinki and the University of Eastern Finland the forest science dissertation series Dissertationes Forestales, which aims to collect all Finnish academic dissertations in forest sciences in a single website.

Because the publication cooperation between the Finnish Society of Forest Science and the Natural Resources Institute Finland will finish by the end of this year, the Society will be in charge of all these publication. The three journals of the Society and the journal Suo - Mires and Peat of the Finnish Peatland Society will have a common web site in the virtual server of the Centre for Scientific Computing (CSC). Each journal will have its own URL, IP address, and a customised web site. The change is the least visible in the case of Silva Fennica, which will retain the URL www.silvafennica.fi and the current appearance of the site will be retained. Some technical improvements will be introduced to the site. At the time of the server change, we will also bring old digitised articles of Silva Fennica and Acta Forestalia Fennica (published 1913  1999) to the website of Silva Fennica. The archives Acta Forestalia Fennica will receive DOI numbers. Silva Fennica will licence all its contents with the Creative Commons licence CC BY-NC 4.0, which allows all non-commercial use of an article.

The website of Silva Fennica has a wide international readership. From January through August this year, the site received on average 2498 monthly visits from unique IP addresses, 21.6 % of which were from Finland. The second country for visits was the United States (7.5 % of visits), followed by Sweden (7.4 %), Russian Federation (5.3 %), and China (5.2 %). Most visitors (51.8 %) found the site using a search engine. This is expected as scientists search every day more and more information using keywords in search engines. However, still 29.9 % of the visitors came directly to the Silva Fennica’s website, which indicates that the site is well-known. This year, we have received visits from 140 countries.

Metsätieteen aikakauskirja will be published online only following the format of Silva Fennica. The website will include peer-reviewed research articles, review articles, and research notes together with the “Science Market Place” news and comments forum (Tieteen tori), discussion, and research compendia. All contributions will be published immediately after peer-review and copy editing. Articles will be collected to annual volumes but within-year issues will not be used. The discussion forum will be made a channel of rapid communication. All contributions to the discussion forum will be sent via the editorial office and the editorial team will make its best effort to publish all relevant, scientifically justified discussion items as soon as possible. The website contents will be published in Finnish but the English OJS programme will be used for manuscript management.

Publication of Dissertationes Forestales will continue in cooperation with the Faculty of Agriculture and Forestry at the University of Helsinki and the School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland. The website of the journal will be designed based on the current website of Silva Fennica but some modifications are needed for bilingual support (English/Finnish) and publishing links for articles that form part of a dissertation. The journal will have a new URL but, naturally, all DOI numbers of the already published dissertations will be retained and they will lead to the new web site. Dissertationes Forestales will start to use the Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0, which allows free reading, copying, and distribution of the original work for non-commercial purposes. The author will retain full copyright and he/she may grant wider freedom for the use of the published work.
__________

Uusi apuraha tutkijatohtoreiden liikkuvuuteen haettavissa vuoden 2017 apurahakierroksella

Suomen Akatemia on asettanut tutkijatohtorirahoituksen hakemisen edellytykseksi vähintään kuuden kuukauden työskentelyn muussa tutkimusympäristössä kuin väittelypaikassa. Suomen Metsätieteellinen Seura on päättänyt perustaa uuden apurahamuodon, joka tukee vastaväitelleiden tutkijoiden mahdollisuuksia työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Apurahoja myönnetään vuonna 2017 korkeintaan kaksi ja päätös tukimuodon jatkamisesta tehdään vuoden 2017 hakemusten laadun ja hakupaineen perusteella.

Apurahan hakemisen edellytykset ovat:
* Hakija on suorittanut kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja on puolustanut väitöskirjaansa ennen hakemuksen viimeistä jättöpäivää.
* Hakija esittää ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen edustajan allekirjoittaman kirjeen, joka vahvistaa, että hän saa työskentelypaikan kyseisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.
* Ulkomaisen tutkimuksen suorituspaikan on sitouduttava antamaan hakijalle samat työskentelyedellytykset kuin Seura vaatii suomalaisilta tutkimuksen suorituspaikoilta.
* Hakijan on liitettävä hakemukseen ansio- ja julkaisuluettelo, vastaväittäjän tai esitarkastajien lausunnot väitöskirjasta ja työsuunnitelma ulkomaisessa suorituspaikassa. Näiden perusteella voidaan arvioida hakijan mahdollisuudet hakea Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoitusta Seuran rahoituskauden jälkeen.
* Hakija ei saa samanaikaisesti muuta tuloa.
* Hakija on Suomen kansalainen.

Apurahan kattavuus:
* Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään 6 kk työskentelyä varten.
* Lentomatka työskentelymaahan ja takaisin sekä yksi ylimääräinen matkatavara. Kulut on todennettava kuitein.
* Mahdollisia perheen matkakuluja ei korvata.
* Ulkomailla työskentelyyn tarvittava sairaskuluvakuutus. Hakemukseen on liitettävä tarjous vakuutuksesta ja lopullinen hinta on todennettava kuitein.
* Asumiskulut enintään 500 € kuukaudessa. Kulut on todennettava kuitein.
* Ulkomaisen suorituspaikan on vastattava tutkimuskuluista. Tutkimuskulujen kattamista 3000 € asti voidaan harkita, jos suorituspaikka on maassa, joka kuuluu vähiten kehittyneisiin tai alemman keskituloluokan maihin. Kaikki kulut on todennettava kuitein. Tutkimuskulutuen myönnössä sovelletaan Maailmanpankin luokittelua apurahahaun avautumispäivänä (avaa sivulta löytyvä Excel-tiedosto).

Seuran apurahojen haku vuonna 2017 aukeaa 16.1.2017 ja päättyy perjantaina 17.2.2017 klo 16.00.
__________

Call for abstracts to IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, 19 - 22 September 2016

IUFRO 125th Anniversary Congress Interconnecting Forests, Science and People
19 - 22 September 2017, Freiburg, Germany
http://iufro2017.com/ 
 
The Congress Scientific Committee invites submissions of abstracts for oral and poster presentations for the IUFRO 125th Anniversary Congress, ”Interconnecting Forests, Science and People”. All submissions must be made online at the official congress website at http://iufro2017.com/call-for-abstracts/  by 30 November 2016.

This Congress provides a platform for the exchange of scientific knowledge across all scientific disciplines relevant in forest research and is open to all scientists regardless of their current affiliation to IUFRO. Abstracts highlighting innovative, interdisciplinary research approaches and the transfer of scientific knowledge on critical global forest-related challenges to national and international policy agendas are encouraged.

We look forward to receiving your abstract for this unique and innovative congress to mark 125 years of active international engagement in forest research by IUFRO member institutions and individuals to be held on 19 – 22 September 2017 in Freiburg, Germany.

The Congress Organizing Committee
IUFRO 125th Anniversary Congress
19 - 22 September 2017, Freiburg, Germany
http://iufro2017.com/ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IUFRO 125th Anniversary Congress on Twitter and Facebook

Follow us on Twitter: https://twitter.com/iufro_2017/, #IUFRO2017
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/iufro2017/
__________

Finnish Society of Forest Science in the IUFRO 125th Anniversary Congress

The Society will participate in the organisation of the session number 158 “Publishing forest and wood science: Challenges for editors and publishers” and a side event on scientific writing for young scientists. Both events are related to the activities of the Working Party 9.01.06 “Forest Science Publishing”, which is coordinated by the Executive Manager of our Society, Pekka Nygren. The concurrent session “Publishing forest and wood science: Challenges for editors and publishers” will provide a forum for editors, editorial board members, reviewers, and contributing authors to address the current challenges in forest science publishing. We will discuss rapid changes in science publishing, e.g. because of increasing demands for a multidisciplinary approach to scientific research; pressure for open science, including public availability of data sets behind the publications; and the rising proliferation and sophistication of Internet tools. All member of our Society are welcome to participate. Submit your presentation abstract according to the instructions given in previous item of this letter, or just come to listen the presentations by forest and wood science journal editors and contributing scientists. We do not know yet the timing of the session but we will keep you informed.

The side event on scientific writing will be jointly organised by the IUFRO Working Party 9.01.06 and IFSA/IUFRO Joint Task Force on Forestry Education. The most probable timing of the event will be on Monday 18 September 2016 before the official opening ceremony of the IUFRO 125th Anniversary Congress. In the side event, forest science journal editors will give advice on good scientific writing for young scientists. The side event will be composed of a few topical lectures and workshops in small groups. If you are a doctoral student, post-doc scientist, or supervisor of doctoral studies, please, consider arriving to Freiburg early enough to participate in this side event. Follow the official website of the IUFRO meeting or our Society’s website for information updates.
__________

18th International Conference of the International Boreal Forest Research Association (IBFRA), Bangor, ME, USA, 5 - 9 June 2017

The 18th international conference of the International Boreal Forest Research Association (IBFRA) is being hosted by the USDA Forest Service and the University of Maine in Bangor, Maine, USA. Invited keynote speakers, scientific sessions (oral and poster) and panel discussions will explore new scientific findings and their linkages with policy relating to the addressing change in boreal forests. Designed to engage and inform scientists, resource managers and policy makers, the conference themes will address the current and emerging challenges for the boreal forests, the role of science in addressing those challenges, and the links between science, policy and practice.

Topics will include advances in research and policy relating to important regional and global issues around balancing resource use in the boreal forests with habitat and biodiversity objectives, strategies for mitigation of and adaptation to risks relating to a changing climate and changes in disturbance regimes, and socio-economic changes and impacts. Emphasis will be placed on the use of science to inform management practices and public policy in the boreal.

The abstract submission site opened on 1 October 2016, and authors will have until 22 January 2017 to submit papers. Sessions may be proposed to Dr Christopher Woodall at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 1 January 2017. Any questions may be directed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Date: 5 - 9 June 2017
Location: Bangor, Maine, U.S.A.

Details at: http://2017ibfra.org/
__________

Syysterveisin / Best regards for this autumn,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja, Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.