Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona

Download printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat haettavissa 16.1. - 17.2.2017
* Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 16 Jan. though 17 Feb. 2017
* Seuran uudet yhteystiedot / New contact information
* Työskenteletkö Lukessa? Päivitä yhteystietosi / Update your contact information if you work with Luke
* Syyskokouksen päätöksiä / Decisions made in the autumn meeting
* Kaikki mitä olet aina halunnut tietää avoimesta datasta muttet ole uskaltanut kysyä - Tieteellisten lehtien datapäivä 1.2.2017
* Uusia jäseniä
_________

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat haettavissa 16.1. – 17.2.2016

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin. Vuonna 2017 mukana on uusi apurahamuoto tutkijatohtoreiden liikkuvuuden tukemiseen. Poikkeuksellisesti tämä apuraha on avoin vain Suomen kansalaisille.

Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa.

Seuran omien apurahojen ja IUFRO-apurahojen haku alkaa 16.1.2017 ja päättyy 17.2.2017 klo 16.00. Apurahoja haetaan sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa. IUFRO:n toimihenkilöt voivat hakea IUFRO-apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Seuran toiminnanjohtajaan.

Ennen hakemuksen laatimista hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti ohjeet apurahojen hakijoille ja Ohjeet sähköisen järjestelmän käyttöön.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat julkistetaan Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 6.4.2017.

Lisätietoja ja linkki sähköiseen apurahajärjestelmään
_________

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 16 Jan. though 17 Feb. 2016


Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences. In 2017, the Society awards for the first time scholarships for post doc scientists for working in a foreign university or research institute. Exceptionally, these grants may be awarded only to Finnish citizens. Thus, the detailed instructions are available only in Finnish.

Finnish Society of Forest Science also administrates grants for IUFRO activities awarded by the foundation Metsämiesten säätiö. These grants will be awarded for Finnish researchers for participation in IUFRO activities abroad and for organising IUFRO activities in Finland.

The application for the Society's own grants and IUFRO grants will open on 16 January and close on 17 February 2017 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period.

IUFRO officers may apply for a IUFRO grant anytime during a year. IUFRO officers applying grants out of the general application period should contact the Executive Manager of the Finnish Society of Forest Science. The applicants are requested to carefully read the instructions for applicants and for the use of the electronic application system.

Decision on the grants will be made by the end of March. All grantees will receive a personal notification. The grants will be published in the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science on 6 April 2016

More information and link to the electronic grant management system
_________

Seuran uudet yhteystiedot / New contact information of the Society

Suomen Metsätieteellisen Seura on muuttanut Viikkiin. Toimistomme sijaitsee Cultivator 1 rakennuksessa. IT-yhteistyömme Luonnonvarakeskuksen kanssa on myös loppunut, eikä Luken sähköpostiosoite Seuralle enää toimi. Uudet yhteystietomme ovat:

Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
Puhelin: 044 558 1199
Toimiston sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Finnish Society of Forest Science has moved to a new office in Viikki, to the Cultivator 1 building. At the same time, our IT cooperation with the Natural Resources Centre Finland (Luke) ends. Our new contact information is:

Finnish Society of Forest Science
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
Tel: +358 44 558 1199
e-mail of the office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
_________

Työskenteletkö Lukessa? Päivitä yhteystietosi / Update your contact information if you work with Luke

Luonnonvarakeskuksen järjestellessä toimitilojaan uudelleen monen Seuran jäsenen yhteystiedot muuttuvat. Tähän mennessä vain 15 lukelaista on päivittänyt yhteystietonsa. Kiitos teille. Pyydämme kaikkia muitakin Lukessa työskenteleviä Seuran jäseniä päivittämään yhteystietonsa, koska ei ole mitään keskitettyä tapaa korjata eri toimipaikkoihin siirtyneiden yhteystietoja. Vanhoista Metlan tiloista Vantaaltakin siirryttiin useisiin eri paikkoihin. Voit päivittää yhteystietosi jollain seuraavista tavoista:

1. Täytä uudestaan jäsenlomake osoitteessa www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Jos käytät lomaketta, kirjoita ”Toiminta alalla” kenttään ”osoitteenmuutos”.
2. Sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3. Kirjeellä osoitteeseen Suomen Metsätieteellinen Seura, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki.

Ilmoita myös kotiosoitteesi. Joudumme postittamaan jäsenmaksulomakkeet vielä ainakin kuluvana vuonna, koska jäsenrekisteriohjelmassamme ei ole sähköistä laskutusta.

Natural Resources Institute Finland is rearranging its offices and labs. Thus, addresses of many members of our Society will change. Only a handful of Luke’s employees have updated contact information. We do not have any means to find all new addresses because people have moved to various different locations. Thus, we ask all employees of Luke to kindly update their contact information. You can update your information by one of the following ways:

1. Fill in our membership form at www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Write in the “Toiminta alalla” field “change of address”.
2. By e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. By mail to Finnish Society of Forest Science, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki.

Give also your home address. We must mail the membership fee forms at least in 2017 because our membership software does not allow electronic billing.
_________

Syyskokouksen päätöksiä / Decisions made in the autumn meeting

Seuran syyskokous 1.12.2016 hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vahvisti jäsenmaksut. Seuran toimintaympäristön muutos vaikuttaa toimintaan edelleen kuluvan vuoden aikana, vaikka pääosa toiminnan sopeuttamisesta uuteen ympäristöön on jo toteutettu. Toimintavuoden aikana Seuran toiminnan painopiste siirtyy sisäisistä uudelleen järjestelyistä takaisin julkaisutoimintaan ja jäsenistöä paremmin palvelevaan toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään myös uusien kannattajajäsenten hankintaan. Talousarvio sisältää edelleen kohonneita kustannuksia kuten Seuran IT-palvelujen järjestelyt, toimiston vuokra ja merkittävä osan Silva Fennican toimittajan palkkakuluista. Talousarvio on 55 550 € tappiollinen. Tappio katetaan rahastoista ja siten se kuluttaa Seuran pääomaa. Rahoituksen allokointi julkaisutoiminnan ja apurahojen välillä on tehtävä huolellisesti, erityisesti koska Seura jakaa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa apurahoja tutkijatohtoreiden liikkuvuuden tukemiseen. Kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta Seuran jäsenmaksu pidettiin ennallaan 50 eurossa ja kannattajajäsenmaksu on 800 €. Tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet on jo postitettu.

Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin professori Jarkko Hantula (Luke) ja varapuheenjohtajaksi apulaisprofessori Miina Rautiainen (Aalto-yliopisto). Erovuorossa ollut hallituksen jäsen, professori Katja Lähtinen (Vaasan yliopisto) valittiin uudestaan kaudelle 2017-2019. Hallituksessa jatkavat varttunut tutkija Matti Katila (Luke), MMT Matleena Kniivilä (Pellervon taloustutkimus), tutkijatohtori Liisa Kulmala (Helsingin yliopisto) ja yliopistotutkija Jukka Malinen (Itä-Suomen yliopisto).

The autumn meeting of the Society accepted the plan of action and budget for 2017 on 1 December 2016. The environment, in which we work, has changed strongly and it will affect the functions of the Society also in 2017, although most of the actions needed to adapt to the changes have been taken. During 2017, the Society will return to emphasise scientific publishing and service of its members because the internal changes have been made. The Society will pay special attention to recruitment of new supporting members. The budget shows deficit of 55 550 € because of new costs like full price for all IT services, rent for the office, and major part of the salary of the editor of Silva Fennica. The deficit will be covered from the endowments. The allocation of the profit from the endowments to publishing and scholarships must be done with care, especially because the Society has introduced a new grant type for enhancing the mobility of Finnish post doc scientists. In spite of the dire economic situation, the membership fee will be maintained in 50 € and supporting member fee in 800 €. Membership payment forms of 2017 have already been mailed.

Professor Jarkko Hantula (Luke) was elected as the chair of the Society for 2017 and Assistant Professor Miina Rautiainen (Aalto University) as the vice-chair. Professor Katja Lähtinen (University of Vaasa) was re-elected to the board of the Society for the term 2017-2019. Board members Dr. Matti Katila (Luke), Dr. Matleena Kniivilä (Pellervon taloustutkimus), Dr. Liisa Kulmala (University of Helsinki) and Senior Researcher Jukka Malinen (University of Eastern Finland) continue their terms.
_________

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää avoimesta datasta muttet ole uskaltanut kysyä - Tieteellisten lehtien datapäivä 1.2.2017

Tutkimusaineistojen avaaminen on olennainen osa avointa tiedettä. TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton järjestämässä seminaarissa pohditaan, mitä tieteellisten lehtien tulisi tietää ja osata. Mitä etuja ja mitä ongelmia tutkimusaineistojen avoimuudesta syntyy? Miten ohjeistetaan kirjoittajat linkittämään tekstinsä dataan? Mitä arvioitsijoilta vaaditaan? Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla 1.2.2017 ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä.

TIETEELLISET LEHDET JA TUTKIMUSDATA
1.2.2017, klo 9.15-16.30, Tieteiden talo, Sali 104

Sessio 1:    Rahoittajan ja tutkijoiden näkökulmat
9.15-9.30    Johanna Lilja (TSV): Avauspuheenvuoro
9:30-10.00    Jyrki Hakapää (Suomen Akatemia): Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan?
10.00-10.45    Timo Vesala (HY): Tutkimuksellisia hyötyjä avoimesta datasta

Kommenttipuheenvuorot:
10.45-11.15    Sari Timonen: Hankedata (Gen Bank)
11.15-11.45    Päivi Timonen: Henkilötietosuojattu data

LOUNAS (omakustanteinen)

Sessio 2:    Tieteellisten lehtien näkökulmat
12.30-13:15    Pekka Nygren (Suomen Metsätieteellinen Seura / Silva Fennica): Avoin data julkaisijan näkökulmasta
13.15-13.45    Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto): Humanistisen tieteenalan näkökulma

KAHVI

Sessio 3:    Datapalvelujen tarjoajien näkökulmat.
14.15-14.45    Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto): Tietoarkiston palvelut
14.45-15.15    Damien Lecarpentier (CSC): EUDAT (in English)
15.15-15.45    Jessica Parland von Essen (CSC, ATT-hanke): Ida ja Etsin

15.45-16.30    Paneeli Miten tästä eteenpäin?
Pekka Nygren (puheenjohtaja), Jyrki Hakapää, Anu Lahtinen, Jessica Parland-von Essen ja Timo Vesala.

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittauduthan 27.1.2017 mennessä tästä linkistä:
http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/961679/lang/en

Tervetuloa!

Lue myös Seuran toiminnanjohtajan artikkeli avoimuuden merkityksestä tieteen laadulle CSC:n Portti-verkkolehdestä:
http://portti.avointiede.fi/yleista/tieteen-laatu-ja-avoimuus
_________

Uusia jäseniä

Vuonna 2016 Seura sai ennätysmäärän uusia jäseniä. Toivotamme uudet jäsenet Sylwia Adamczykin, Tarit Kumar Baulin, Julia Fält-Nardmannin, Friederike Gehrmannin, Samuli Junttilan, Tuula Larmolan, Riikka Linnakosken, Françoise Martzin, Mari Mäen, Jukka Nergin, Sami Oksan, Aapo Rautiaisen, Anna Revon, Kaisa Rissasen, Svetlana Saarelan, Susanne Suvannon, Antti Tenkasen ja Riitta Väisäsen tervetulleiksi mukaan Seuran toimintaan.

We welcome the new members named above to participate in the activities of the Society.
_________

Talviterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.