Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona
Download printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2017
* Invitation to Spring Meeting on 6 April 2017
* Apurahapäätökset julkaistaan maanantaina 27.2.2017 / Grant decisions will be published on Monday 27 March 2017
* Avoin työpaikka Seuran toimistossa: metatietojen laatiminen ja lisääminen Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican arkistoon
* Luonnonvarakeskus liittyy Seuran kannattajajäseneksi
* Uusia jäseniä
* Työskenteletkö Lukessa? Päivitä yhteystietosi / Update your contact information if you work with Luke
__________

Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2017

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 torstaina 6.4.2017 klo 14 alkaen.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako
9. Seuran myöntämien apurahojen jako
10. Kevätkokousesitelmä
* Seuran opinnäytetyöpalkinnon saajat
11. Kokouksen päättäminen.
12. Kakkukahvi palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Helsingissä 23.3.2017

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:    Toimintakertomus 2016
               Tilinpäätös 2016
__________

Invitation to Spring Meeting on 6 April 2017

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 6 April 2017 at 14:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor).

Programme

1. Opening of the meeting
2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
4. Acceptance of the programme.
5. Review of the 2016 closing of the books, annual report, and auditors’ report
6. Confirmation of the 2016 closing of the books
7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
8. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
9. Award of the scholarships of the Finnish Society of Forest Science
10. Presentation by an author of an award-winning thesis
11. Closure of the meeting
12. Coffee and cake in honour of the awardees and grantees

Helsinki 23 March 2017

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:    Annual report 2016 (in Finnish)
                     Account summary 2016 (in Finnish)
__________

Apurahapäätökset julkaistaan maanantaina 27.2.2017 / Grant decisions will be published on Monday 27 March 2017

Suomen Metsätieteellisen Seuran omien apurahojen ja Seuran hallinnoimien Metsämiesten säätiön myöntämien IUFRO-apurahojen saajat julkaistaan Seuran verkkosivulla maanantain 27.3.2017 aikana.

The decisions on the grants of the Finnish Society of Forest Science and on the IUFRO grants provided by the foundation Metsämiesten säätiö, administrated by the Society, will be published in the website of the Society on Monday 27 March 2017.
__________

Avoin työpaikka Seuran toimistossa: metatietojen laatiminen ja lisääminen Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican arkistoon

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisut on nyt siirretty omille sivuilleen www.silvafennica.fiwww.metsatieteenaikakauskirja.fi ja www.dissertationesforestales.fi. Silva Fennican sivustolla avataan lähipäivinä myös Silva Fennican ja siihen liitetyn Acta Forestalia Fennican digitoitu arkisto. Arkisto on ollut tähän asti luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa.

Digitaalisen arkiston julkaisujen metatiedot eivät ole nykyisen tiedonhaun edellyttämällä tasolla. Siksi Suomen Metsätieteellinen Seura etsii kielitatoista metsätieteen asiantuntijaa laatimaan vanhojen artikkeleiden metatiedot ja tallentamaan ne verkkosivustomme tietokantaan. Vaadittavat metatiedot ovat:
* artikkelin otsikko alkuperäiskielellä
* artikkelin otsikon käännös englanniksi
* asiasanat alkuperäiskielellä
* asiasanat englanniksi
* tiivistelmä (abstract) englanniksi

Työn vaatimat valmiudet:
* hyvä metsätieteiden ja sen terminologian tuntemus; vähintään maisteriopintojen loppuvaihe
* erittäin hyvä englannin taito, ml. englanninkielisen metsätieteiden terminologian hallinta
* riittävä suomen ja saksan kielien taito, jotta työntekijä pystyy laatimaan näillä kielillä kirjoittettujen artikkeleiden metatiedot englanniksi

Työ voidaan tehdä 3 kuukauden kokoaikaisena projektityönä tai sovittuna osa-aikatyönä niin että se valmistuu lokakuun 2017 loppuun mennessä. Työpaikka on Seuran toimisto Helsingin Viikissä, mutta osa siitä voidaan tehdä myös etätyönä. Työn aloitus on aikaisintaan toukokuun 2017 alussa.

Pyydämme Seuran jäseniä levittämään tietoa tästä avoimesta työpaikasta, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti suomalaiseen metsätieteelliseen kirjallisuuteen. Erityisesti yliopisto-opettajien toivotaan kertovan mahdollisuudesta lahjakkaille oppilailleen. Ideat tähän tehtävään liittyvistä pro gradu töistä ovat tervetulleita, mutta Suomen Metsätieteellinen Seura rahoittaa vain metatietojen laatimisen ja tallentamisen, ei siihen mahdollisesti liittyvää opinnäytetyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostilla Seuran toimistoon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Otsikkorivillä on syytä mainita työpaikkahakemus. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen on liitettävä seuraavat dokumentit:
* ansioluettelo
* tutkintotodistus tai opintorekisteriote
* todistukset englannin, saksan ja suomen kielitaidosta (esim. ylioppilakirjoitusarvosana, yliopiston kielikeskuksen antama todistus tai virallinen kielitaitotodistus)

Lisätietoja antaa ma-to klo 8-16 Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, puh. 044 558 1199 ja sähköposti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
__________

Luonnonvarakeskus liittyy Seuran kannattajajäseneksi

Seura on saanut uuden kannattajajäsenen, kun hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.3.2017 Luonnonvarakeskuksen kannattajajäsenhakemuksen. Kannattajajäsenyys lujittaa Seuran ja Luken yhteistyötä suomalaisen biotalouden tutkimuksen hyväksi.
__________

Uusia jäseniä

Seuraan on liittynyt myös uusia varsinaisia jäseniä: Bartosz Adamczyk, Jukka Antikainen ja Niko Kulha. Toivotamme uudet jäsenemme tervetulleiksi mukaan Seuran toimintaan.

We welcome the new members named above to participate in the activities of the Society.
__________

Työskenteletkö Lukessa? Päivitä yhteystietosi / Update your contact information if you work with Luke

Luonnonvarakeskuksen järjestellessä toimitilojaan uudelleen monen Seuran jäsenen yhteystiedot muuttuvat. Tähän mennessä ilahduttavan moni lukelainen on päivittänyt yhteystietonsa. Kiitos teille. Pyydämme vielä kaikkia muitakin Lukessa työskenteleviä Seuran jäseniä päivittämään yhteystietonsa, koska ei ole mitään keskitettyä tapaa korjata eri toimipaikkoihin siirtyneiden yhteystietoja. Vanhoista Metlan tiloista Vantaaltakin siirryttiin useisiin eri paikkoihin. Voit päivittää yhteystietosi jollain seuraavista tavoista:

1. Täytä uudestaan jäsenlomake osoitteessa www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Jos käytät lomaketta, kirjoita ”Toiminta alalla” kenttään ”osoitteenmuutos”.
2. Sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3. Kirjeellä osoitteeseen Suomen Metsätieteellinen Seura, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki.

Ilmoita myös kotiosoitteesi. Joudumme postittamaan jäsenmaksulomakkeet vielä ainakin kuluvana vuonna, koska jäsenrekisteriohjelmassamme ei ole sähköistä laskutusta.

Natural Resources Institute Finland is rearranging its offices and labs. Thus, addresses of many members of our Society will change. Quite a few of Luke’s employees have already updated contact information. Thank you! We do not have any means to find all new addresses because people have moved to various different locations. Thus, we ask all employees of Luke to kindly update their contact information, if you have not done it yet. You can update your information by one of the following ways:

1. Fill in our membership form at www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Write in the “Toiminta alalla” field “change of address”.
2. By e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. By mail to Finnish Society of Forest Science, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki.

Give also your home address. We must mail the membership fee forms at least in 2017 because our membership software does not allow electronic billing.
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.