Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona

Download printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Kutsu Metsätieteen päivään 24.10.2017
* Invitation to the Forest Science Day on 24 October 2017
* Terveisiä IUFRO:n 125-vuotisjuhlakokouksesta Freiburgista
* Greetings from the IUFRO’s 125th Anniversary Congress
* Uusia jäseniä / New members
__________

Kutsu Metsätieteen päivään 24.10.2017

Menestystä metsistä – mahdollisuudet ja rajat

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 24.10.2017

Vielä muutama vuosi sitten laskevan auringon alana pidetty metsätalous- ja teollisuus vain käväisi horisontin pinnassa kuin aurinko Lapin kesäyössä. Nyt metsäala elää vahvaa nousukautta uudelleen määriteltynä: metsä ei ole pelkkä sahatavaran tai sellun lähde vaan se tarjoaa puuraaka-aineen lisäksi monia muita tuotteita, ekosysteemipalveluja ja se on merkittävä tekijä ilmaston muutoksen kiihtymisessä tai hidastumisessa. Puukin on nyt monipuolinen raaka-aine, josta on kehitetty lukuisia uusia tuotteita. Onko mitään perusteita pitää sahateollisuuttakaan vanhanaikaisena puurakentamisen uusien tuulien aikaan? Uusien innovaatioiden aikaan metsäalalta vaaditaan myös entistä vahvempaa yhteiskuntavastuuta. Tule kuuntelemaan Metsätieteen päivään, kun maamme parhaat asiantuntijat käsittelevät metsäalan mahdollisuuksia ja rajoja.

Aamupäivän yhteiskokousta on mahdollista seurata myös suoratoistovideona. Linkki videoon tulee hieman ennen Metsätieteen päivää tilaisuuden omalle sivulle.

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15

* Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
* Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja - metsien merkitys ilmastonmuutoksen edetessä, johtava tutkija Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
* Metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen puuntuotannon kanssa biotalouden aikakaudella, professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto
* Puuraaka-aineen laatu Suomen metsäteollisuuden kilpailukykytekijänä, professori Henrik Heräjärvi, Itä-Suomen yliopisto
* Metsäbiotalouden vastuullisuus tutkimuskohteena - eilen, tänään ja ylihuomenna, professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto
* Yleiskeskustelu

12.15 - 13.45 Lounastauko

13.45 – 16.30 Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot

Iltapäivän ohjelmasta vastaavat Seuran viisi tieteenalaklubia, jotka tarkastelevat päivän teemaa useista erilaisista metsäntutkimuksen näkökulmista. Lisäksi ohjelmassa on erityissessio Metsäntutkimuslaitoksen historiasta. Asetus Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen perustamisesta annettiin päivälleen sata vuotta sitten, 24.10.1917.


* Metsäbiologian kerho: Metsät muuttuvassa ilmastossa – vaikutukset ekosysteemiin ja metsänhoitoon
* Metsäekonomistiklubi: Näköaloja metsäsektorin tulevaisuuteen
* Metsänhoitoklubi: Biologian, teknologian ja talouden yhteensovittaminen puuntuotannossa
* Metsäteknologiklubi: Menestystä metsäteknologiasta
* Taksaattoriklubi: Menestystä metsistä – taksaattorien menetelmät
* Erityissessio: Metsän ja yhteiskunnan välissä – Metsäntutkimuslaitoksen historia

16.45 - 17.30 Iltatilaisuus

* Sähköisen Metsätieteen aikakauskirjan esittely
* Metlan historiateoksen esittely
* Seuran huomionosoitusten jako

17.45 - 20.00 Buffetti

Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti miina.a.rautiainen (ät) aalto.fi

Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org

Metsäbiologian kerho: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen (ät) helsinki.fi
Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Heikki Smolander, hessu.smolander (ät) gmail.com
Metsäteknologiklubi: Arto Kariniemi, arto.kariniemi (ät) metsateho.fi
Taksaattoriklubi: Markus Haakana, markus.haakana (ät) luke.fi
Metlan historia, erityissessio: Jaana Laine, jaana.laine (ät) helsinki.fi

Tarkempi ohjelma, linkki aamupäivän suoratoistovideoon ja ilmoittautuminen löytyvät tilaisuuden omalta sivulta.

Metsätieteen päivä on maksuton, mutta tarjoilujen mitoittamista ja salivarauksia varten pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 18.10.2017 tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/814E95740ED3A8E0.parMetsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.
__________

Invitation to the Forest Science Day on 24 October 2017

The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most important annual meeting of Finnish forest scientists and all friends of forest science. This year we will have the 25th Forest Science Day with the main theme “Success from forests – possibilities and limits”. The event will take place in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 24 September 2017. Only a few years ago, forestry and forest industries were considered as the “industries of the setting sun”. However, they just passed close to the horizon like the midnight sun in the summer in Lapland and now the forest sector is recovering fast after a redefinition: Forest is not just a source of timber and pulp wood but it offers a multitude of other goods, ecosystem services, and the use of forests contributes to the acceleration or mitigation the global climate change. Wood is now a raw material with multiple uses and quite a few new wood-based products have been developed. Is there any reason to consider sawmilling as old fashioned when wood construction is thriving? During the era of innovations, the societal responsibility of forest industries is more important than ever earlier.

In the morning, we will have a plenary meeting, in which the best Finnish experts will speak about these topics. The morning session will be in Finnish. You can also follow the morning plenary through live streaming. The link will be published in the web site of the Forest Science Day a few days before the event.

Programme

9.00 - 12.15 Plenary session

* Opening words, Vice-chair of the Finnish Society of Forest Science Miina Rautiainen
* Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja - metsien merkitys ilmastonmuutoksen edetessä, leading scientist Raisa Mäkipää, Natural Resources Institute Finland
* Metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen puuntuotannon kanssa biotalouden aikakaudella, professor Mikko Mönkkönen, University of Jyväskylä
* Puuraaka-aineen laatu Suomen metsäteollisuuden kilpailukykytekijänä, professor Henrik Heräjärvi, University of Eastern Finland
* Metsäbiotalouden vastuullisuus tutkimuskohteena - eilen, tänään ja ylihuomenna, professor Anne Toppinen, University of Helsinki
* Yleiskeskustelu

12.15 - 13.45 Lunch break

13.45 – 16.30 Concurrent sessions organised by the science clubs of the Society

In the afternoon, we will have five concurrent sessions organised by the science clubs of our Society, and a special session on the history of the Finnish Forest Research Institute (now merged to the Natural Resources Institute Finland). Most of them include presentations in both Finnish and English.
* Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): Forest under the changing climate – impacts on ecosystems and silviculture
* Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): Views on the future of the forest sector
* Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Combining biology, technology, and economy in timber production
* Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Success from forest technology
* Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Success from forests – methods of forest mensurationists
* Special session: Between the forest and the society – the history of the Finnish Forest Research Institute

16.45 - 17.30 Evening

* Presentation of the new web site of Metsätieteen aikakauskirja
* Presentation of the Metla history book
* Award of the recognitions of the Society

17.45 - 20.00 Buffet

Free discussion on forest science in the language of your choice

For more information on the sessions and links to the live streaming and registration form are on the web site of the Forest Science Day.

Participation to the Forest Science Day is free of charge but for adjusting the size of lecture rooms and ordering the catering, we request all participants to register at latest on 18 October 2017 using this link:
https://www.webropolsurveys.com/S/814E95740ED3A8E0.parForest Science Day is supported by Metsämiesten säätiö.
__________

Terveisiä IUFRO:n 125-vuotisjuhlakokouksesta Freiburgista

IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) juhli perustamisensa 125-vuotisjuhlaa Freiburgissa, Etelä-Saksassa, 18.-22.9.2017. Tilaisuus keräsi kaupunkiin noin 1800 metsäntutkijaa, mikä näkyi (saksalaisittain) pienehkön yliopistokaupungin katukuvassa. Suomalaisia oli mukana noin 70. Juhlatilaisuuksien lisäksi kokouksessa oli runsas tieteellinen ohjelma, johon myös Seura osallistui ennen kaikkea IUFRO:n työryhmän ”Forest Science Publishing” kautta.

Maanantaina 18.9.2017 työryhmä järjesti yhdessä IFSA:n (International Forestry Students’ Association) kanssa koulutustilaisuuden, jossa johtavien metsätieteellisten julkaisusarjojen toimittajat pitivät kolme esitystä tieteellisestä kirjoittamisesta ja sen jälkeen toimittajat johtivat puhetta neljässä työryhmässä, jotka käsittelivät tieteen avoimuuden merkitystä tutkimuksen laadun varmistamisessa, Impact factorin merkitystä julkaisukanavien valinnassa, kirjoittajan ja käsikirjoituksen tarkastajan välistä vuorovaikutusta sekä avoimen julkaisemisen etuja ja haittoja. Tilaisuuden pääjärjestäjä oli Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren.

Perjantaina 22.9.2017 työryhmä järjesti tieteellisen session metsätieteellisten sarjojen nykyisistä haasteista. Tilaisuudessa oli kuusi esitelmää. Session puheenjohtajana toimi Seuran hallituksen jäsen Jukka Malinen ja sen järjesti Seuran toiminnanjohtaja yhdessä Erwin Dreyerin (Annals of Forest Science) ja Keith Moserin (Forest Science) kanssa.
__________

Greetings from the IUFRO’s 125th Anniversary Congress

IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) celebrated the 125th anniversary of its establishment in Freiburg, Southern Germany, from 18 to 22 September 2017. About 1800 forest scientists gathered to the event, which made it visible on the streets of the relatively small German university town. About 70 Finnish scientists participated in the congress. In addition to the celebration of the IUFRO’s anniversary, an abundant and diverse scientific programme was offered. Our Society participated to the organisation of the scientific programme especially through the IUFRO Working Party on forest science publishing.

On Monday 18 September, the Working Party organised a training session on scientific writing in cooperation with IFSA (International Forestry Students’ Association). The participants listened three presentations by editors of leading forest science journals and thereafter the editors moderated four workshops that dealt with the open science and its importance in maintaining the quality of science; the effect of Impact Factor on the selection of publication venues; the author-reviewer interactions; and the benefits and caveats of open access publishing. The executive manager of our Society, Pekka Nygren, was the main organiser of the session.

On Friday 22 September, the Working Party organised a scientific session on the current challenges of forest science journals. The session included six presentations. The session was chaired by Jukka Malinen, a board member of our Society, and it was organised by Pekka Nygren together with Erwin Dreyer (Annals of Forest Science) and Keith Moser (Forest Science).
__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Ari Nikulan, Päivi Pellin ja Harri Suomalaisen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Ari Nikula, Päivi Pelli and Harri Suomalainen to participate in the activities of the Society.
__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry