Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Puheenjohtajan joulutervehdys
* Hallitus 2018 ja muita syyskokouksen päätöksiä / Board 2018 and other decisions of the autumn meeting
* Seuran jäsenten on oikeus julkaista ilmaiseksi Silva Fennicassa
* The right of the members of our Society for free publishing in Silva Fennica
* Metsätieteen aikakauskirja säilyy ilmaisena lukijoille ja kirjoittajille
* Uusi tiedotuskäytäntö / New practice for information letters
* ”Millaista on ilmastoystävällinen metsätalous” – Seuran paneeli Tieteiden yössä 18.1.2018
* Metsäbiologian kerhon seminaari ja vuosikokous 17.1.2018
* Taksaattoriklubin Pekka Kilkki seminaari 21.9.2018
* Early career scientist grants to participate in the 3rd International Congress on Ecology of Soil Microorganisms
* Uusia jäseniä / New members
__________

Puheenjohtajan joulutervehdys

Hyvät seuran jäsenet!

Vuosi on jälleen kääntymässä kohti loppuaan ja edessä ovat joulun aika ja uuden vuoden riemut. Samalla voimme Suomen Metsätieteellisen Seuran jäseninä katsoa tyytyväisenä päättymässä olevaan vuoteen ja sen pohjalta myös tulevaisuuteen.
 
Vuosi 2017 jää aikakirjoihin Seuran toiminnan suuren murroksen viimeisenä vuotena: toimiston muutto vietiin loppuun ja jatkossa toimisto sijaitsee hyvällä paikalla pääkaupunkiseudun metsätieteellisen keskittymän tuntumassa Helsingin Viikissä. Myös lehtiemme Silva Fennican, Metsätieteen aikakauskirjan ja Dissertationes Forestalesin julkaisualusta- ja talouskysymykset saivat ratkaisunsa kuluvana vuonna, mikä takaa niiden toiminnan jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. Näin Seuramme pysyy merkittävänä kansainvälisen tutkimustiedon julkaisijana, kotimaisen tieteeseen pohjautuvan metsäkeskustelun mahdollistajana ja alan uusien tutkijoiden opinnäytteiden julkaisijana myös jatkossa. Käsissämme on merkittävä kokonaisuus, jonka olemassaolo pohjaa Seuran jäsenten yhteiseen haluun edistää metsätieteiden asemaa maassamme.

Kuluneena vuonna olen ollut erityisen ilahtunut siitä, että Seuramme jäsenyys on kiinnostanut aiempaa enemmän myös nuoria tutkijoita – onhan selvää, että tieteenteon tulevaisuus on heissä, vaikka meillä vanhemmilla onkin oma roolimme heidän tukemisessaan, ohjaamisessaan ja kannustamisessaan. Siksi myös Metsätieteellisen seuran kaltaisten omasta tahdostaan yhteen hakeutuneiden ihmisten yhteisö tarvitsee alati nuoria ihmisiä ja heidän raikkaita näkemyksiään. Ilman uusia jäseniä vaarana olisi Seuran kangistuminen vanhoihin kaavoihin ja lopulta hidas näivettyminen.

Nyt tätä vaaraa ei nähdäkseni ole, vaan voimme luottavaisesti katsoa kohti tulevaisuutta. Tämä on hyvä, sillä metsät säilyvät myös jatkossa maamme merkittävimpänä uusiutuvana luonnonvarana – jonka pitäisi samaan aikaan pystyä tuottamaan yli satavuotiaalle Suomelle ja sen alueille työtä ja tuloja, ihmisille virkistyspalveluita, monimuotoiselle eliöstölle kasvupaikkoja, ilmaston lämpenemisen estämiseksi hiilinieluja ja kaiken päälle vielä muita ekosysteemipalveluja.

Kaikki mainitut tavoitteet ovat keskenään ainakin osittain ristiriitaisia, joten metsäpoliittisten ratkaisujen tekemisen tulee jatkossa perustua vielä nykyistäkin vahvemmin tieteelliselle tiedolle. Siksi myös Suomen Metsätieteellinen Seura on tulevina vuosina yhteiskunnassamme ehkä keskeisemmässä asemassa kuin koskaan aiemmin. Näen tämän erittäin positiivisena haasteena tai suorastaan mahdollisuutena, sillä olemassaolomme tarkoituksena on nimenomaisesti metsätieteellisen tiedontuotannon toimintaedellytysten ja näkyvyyden edistäminen.

Näillä sanoilla toivotan kaikille seuran jäsenille Oikein Hyvää Joulua ja Metsätieteellisesti Kiehtovaa Uutta Vuotta!

Jarkko Hantula
Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja
__________

Hallitus 2018 ja muita syyskokouksen päätöksiä / Board 2018 and other decisions of the autumn meeting

Seuran syyskokous pidettiin Tieteiden talossa 28.11.2017. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma, joka löytyy verkkosivustomme www.metsatieteellinenseura.fi etusivun alalaidasta. Jäsenmaksu on ennallaan: 50 € varsinaisilta jäseniltä ja 800 € kannattajajäseniltä. Kokouksessa valittiin myös Seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajaksi vuonna 2018 valittiin professori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta ja varapuheenjohtajaksi apulaisprofessori Miina Rautiainen Aalto-yliopistosta. Uusiksi hallituksen jäseniksi kaudelle 2018  2020 valittiin erikoistutkija Arto Kariniemi Metsätehosta ja tutkijatohtori Anna Repo Suomen ympäristökeskuksesta. Hallituksessa jatkavat tutkija Matti Katila (Luonnonvarakeskus), MMT Matleena Kniivilä (Pellervon taloustutkimus) ja professori Katja Lähtinen (Vaasan yliopisto). Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers, toiminnantarkastajana professori Teppo Hujala (Itä-Suomen yliopisto) ja varatoiminnantarkastajana tutkija Jussi Leppänen (Luonnonvarakeskus).

The statutory autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science took place on 28 November 2017 in the House of Sciences and Letters. Link to the plan of activities 2018 (in Finnish) accepted in the meeting can be found at the bottom of the front page of our web site www.metsatieteellinenseura.fi. The membership fee was retained at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members. Professor Jarkko Hantula (Natural Resources Institute Finland, Luke) was elected as the chair of the Society for 2018 and Assistant Professor Miina Rautiainen (Aalto University) was elected as the vice chair. New members of the board for the period 2018  2020 are Dr Arto Kariniemi (Metsäteho) and Dr Anna Repo (Finnish Environment Institute). Board members Dr Matti Katila (Luke), Dr Matleena Kniivilä (Pellervo Economic Research), and Professor Katja Lähtinen (University of Vaasa) will continue in their task. The auditor of accounts will be PricewaterhouseCoopers and the auditor of activities will be Professor Teppo Hujala (University of Eastern Finland) and vice-auditor of activities Mr Jussi Leppänen (Luke).
__________

Seuran jäsenten on oikeus julkaista ilmaiseksi Silva Fennicassa

Kultaisen avoimuuden (Gold Open Access) sarjana Silva Fennica ei peri tilaajamaksuja lukijoilta ja kirjastoilta. Tulolähteemme ovat osuus Seuran jäsenmaksusta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuavustus. Koska menetimme kolmannen suuren tukijan, Silva Fennicassa on pakko ottaa käyttöön 800 € artikkelimaksu 1.1.2018 alkaen. Artikkelimaksun tarkoitus on kattaa julkaisukulut, muttei tuottaa voittoa kirjoittajien kustannuksella. Maksu maksetaan sen jälkeen, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat ajan tasalla, voivat ensimmäisenä kirjoittajana julkaista yhden ilmaisen artikkelin vuodessa. Ilmoita käsikirjoitusta lähettäessäsi ”Comments for the Editor” laatikossa, että ensimmäinen kirjoittaja on Seuran jäsen. Lähetysvuoden jäsenmaksusi (tammikuussa edellisen vuoden jäsenmaksun) on oltava maksettu, kun lähetät käsikirjoituksen. Mikäli käsikirjoituksesi julkaiseminen siirtyy seuraavalle vuodelle, myös julkaisuvuoden jäsenmaksu (tammikuussa edellisen vuoden jäsenmaksu) on maksettava ennen artikkelin julkaisemista.

Kaikki käsikirjoitukset, jotka lähetetään viimeistään 31.12.2017 23.59 Suomen aikaa, julkaistaan vielä ilmaiseksi.
__________

The right of the members of our Society for free publishing in Silva Fennica

As a golden open access journal, Silva Fennica does not collect any payments from the readers and libraries. Thus, our sources of income are a part of the membership fee of the Finnish Society of Forest Science and support from the Finnish Ministry of Education and Culture. As we have recently lost the third major sponsor, Silva Fennica is forced to collect an article processing charge (APC) of 800 € on each published article. As a non-profit publisher, we have set an APC that covers our costs but does not produce profit at the expense of the authors.

Full members of the Finnish Society of Forest Science with membership payments on date may publish one free article per year as the first author. When submitting an article, write in the “Comments for the Editor” box that the first author is a member of the Finnish Society of Forest Science. Your membership fee of the submission year (previous year in January) must be paid when submitting the manuscript. If the publication of the manuscript will be on the following year, also the publication year’s membership fee (previous year’s fee in January) must be paid before publication of the article.

All manuscript submitted before 31 December 2017 at 23:59 Finnish time (GMT + 2) will be published free of charge if accepted.
__________

Metsätieteen aikakauskirja säilyy ilmaisena lukijoille ja kirjoittajille

Metsätieteen aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu jatkuvasti täydentyvänä verkkosarjana. Käsikirjoitusten tarjonta on ilahduttavasti lisääntynyt loppuvuodesta. Käy tutustumassa lehteen sen omalla sivustolla www.metsatieteenaikakauskirja.fi. Marraskuusta alkaen käsikirjoitusten käsittelyjärjestelmäkin on ollut suomenkielinen.

Metsätieteen aikakauskirja pysyy ilmaisena sekä lukijoille että kirjoittajille. Tällä tavoin Suomen Metsätieteellinen Seura haluaa tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja metsätieteen tulosten laajaa saatavuutta.
__________

Uusi tiedotuskäytäntö / New practice for information letters

Seuran tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan tulevana vuonna. Jatkamme edelleen näiden monipuolisten jäsentiedotteiden julkaisemista, mutta ne ovat osoittautuneet liian hitaiksi jäsenistön pitämiseksi ajantasalla kaikista tapahtumista. Otamme jäsentiedotteiden rinnalla käyttöön ainoastaan sähköisenä lähetettävät ”yhden asian” tiedotteet, joissa kerromme ajankohtaisista Seuran ja klubien tapahtumista. Lisäksi voimme harkinnan mukaan jakaa tietoa myös läheisten tieteenalojen seurojen, kuten Suoseuran, toiminnasta.

Starting next year, we will improve the communication on the activities of the Society and our science clubs. We will continue sending the information letters containing several timely issues. However, it is obvious that they cannot cover all our activities. Thus, we will send by e-mail only “one issue” letters on timely activities of the Society and the science clubs. We will also inform on our discretion on the activities of our fellow societies, like the Finnish Peatland Society.
__________

”Millaista on ilmastoystävällinen metsätalous” – Seuran paneeli Tieteiden yössä 18.1.2018

Seura järjestää Tieteiden yön 18.1.2017 yhteydessä paneelikeskustelun ”Millaista on ilmastoystävällinen metsätalous” Tieteiden talon salissa 104 klo 19.00 – 19.45. Puheenjohtajana toimii MMT Liisa Kulmala Helsingin yliopistosta. Panelistit ovat MMT Tuomo Kalliokoski (Helsingin yliopisto), professori Lauri Hetemäki (Euroopan metsäinstituutti) ja tutkimusprofessori Raisa Mäkipää (Luonnonvarakeskus). Keskustelussa kartoitetaan syitä miksi tutkijat ovat erimielisiä metsätalouden ilmastovaikutuksista. Mihin tutkimustuloksiin näkemykset perustuvat? Onko kyse vain tulosten tulkinnassa vai onko kyse itse tutkimuksen perusteista? Ovatko eri tieteenalojen tulkinnat erilaisia? Jos ovat, mistä erot johtuvat? Tule kuuntelemaan panelistejamme ja tekemään itse tiukkoja kysymyksiä.


 

Tammikuun 18. päivänä Helsingin Kruununhakaan levittäytyvä Tieteiden yö tarjoilee tiedettä monessa muodossa. Illan ja yön aikana päästään nauttimaan niin mukaansa tempaavista luennoista kuin oivaltamisesta itse tekemällä. Tieteeseen tutustutaan myös näyttelyissä, kirjastoissa ja arkistoissa. Tieteiden yön ohjelma on julkaistu osoitteessa www.tieteidenyo.fi. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

Tieteiden yössä kuullaan muun muassa, mitä annettavaa humanisteilla ja luonnontieteilijöillä on toisilleen, miltä Helsingin nörtein naiskuoro kuulostaa ja miten hevimusiikki vaikuttaa yhteiskuntaan. Helsingin kaupunginmuseossa pohditaan, miksi seksistä on edelleen vaikea puhua, kun taas Suomen Pankin Rahamuseon ohjelma käsittelee velkaa ja velkaantumista. Helsingin yliopiston Tiedekulmaan avautuu elävä tiedekirjasto ja Tieteiden talolla selviää, miten jokainen voi harrastaa tiedettä. Tieteiden yössä nähdään myös, minkälaisen tien naiset kulkivat päästäkseen yliopistoon ja miten ilmastonmuutoksesta tehdään taidetta.

Tieteiden yötä on järjestetty vuodesta 2003 alkaen joka toinen vuosi yhtä aikaa Suomen suurimman tiedetapahtuman Tieteen päivien kanssa. Tuleva Tieteiden yö aloittaa jokavuotisen tapahtuman perinteen. Tieteiden yöhön odotetaan tuhansia kävijöitä.

Täynnä tiedettä olevan illan ja yön mahdollistaa monipuolinen järjestäjien joukko. Tieteiden yön tekevät Helsingin kaupunginmuseo, Tiedekulma, Tiedekirja, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Suomen sukututkimusseura, Suomen tietokirjailijat, Suomen tiedetoimittajain liitto, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Helsingin yliopistomuseo, Suomen Pankin rahamuseo, Ateneum, Allegra Lab Helsinki, Vastapaino, Gaudeamus, Tutkijaliitto sekä kymmenet tieteelliset seurat, jotka järjestävät ohjelmaa Tieteiden talolla. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta ja tapahtumaa rahoittaa Koneen Säätiö.
__________

Metsäbiologian kerhon seminaari ja vuosikokous 17.1.2018

Metsäbiologian kerhon vuosikokous pidetään keskiviikkona 17. tammikuuta 2018 Tieteiden talon salissa 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuus koostuu esitelmäosuudesta ja varsinaisesta vuosikokouksesta.
Tilaisuus alkaa klo 16.30 kokousesitelmillä. Yleisteemana on:

Alue-ekologisesta suunnittelusta Zonationiin: kuinka sovittaa yhteen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja puuntuotanto kasvavien biotaloustavoitteiden aikakaudella?

Esitelmiä seuraavat kahvi- ja leipätarjoilu sekä vuosikokous noin klo 19 alkaen.

Esitykset ja aikataulu

16.30    Lauri Karvonen (Metsähallitus Forestry): Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu eilen ja tänään – kehittämistä ja käytännön kokemuksia
17.00    Santtu Kareksela (Metsähallitus): Cost-effective spatial allocation of ecosystem restoration and management resources – how our protected forests fit in
17.30    Tähti Pohjanmies (Boreal Ecosystem Research Group, Jyväskylän yliopisto): Forest management allocation at different spatial scales to mitigate conflicts between ecosystem services
18.00    Jörgen Rudolphi (Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Umeå): Landscape planning for forest biodiversity and diverse forestry
18.40    Kahvi- ja leipätarjoilu, keskustelun jatko
n. 19    Vuosikokous

Tarjoilujen varaamiseksi ilmoittautumisia pyydetään 15.1.2018 mennessä sähköpostitse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!
__________

Taksaattoriklubin Pekka Kilkki seminaari 21.9.2018

Taksaattoriklubi järjestää 21.9.2018 Pekka Kilkki-seminaarin. Klubi myös kerää Pekka Kilkkiä koskevia muisteluita hänen elämäntyönsä kunniaksi järjestettävän seminaarin ja julkaisun materiaaliksi. Muistelot saavat olla vapaamuotoisia ja kuvata Pekan tieteellisiä näkökantoja, hänen persoonaansa, sanallisia oivalluksia, värikkäitä mielipiteitä, sattumuksia jne.

Nämä muistelot kerätään linkissä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBWtCjJnfR5wOO0jH1646XV2t60p17MFfWNDJK-zxc0Hzn9g/viewform?usp=sf_link

Linkin kautta löytyy myös lisäohjeita muistelojen lähettämiseen. Vaihtoehtoisesti voit lähettää tekstin Reijalle Haapaselle suoraan sähköpostilla (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Muistelut toivotaan vuoden 2018 alkuun mennessä.

Terveisin Pekka Kilkki -seminaarin työryhmä,

Annika Kangas, Risto Päivinen, Kari T. Korhonen
__________

Early career scientist grants to participate in the 3rd International Congress on Ecology of Soil Microorganisms

The 3rd International Congress on Ecology of Soil Microorganisms (ESM2018) will be organised on 17-21 June 2018 in the Hall of Culture, Helsinki. FEMS Early Career Scientist grants are intended to cover part of the travel costs and congress fee to attend ESM2018 (see our site www.luke.fi/esm2018). Application deadline is 1 March 2018. Send the application to ESM2018 Local Scientific Committee by e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the subject/title “FEMS Early Career Scientist Grant”. Applications should contain an abstract (max 250 words), 1-page CV of the applicant, and information on the requested grant (250-600€ and 50% of the fee). Recommendation letter of a supervisor is asked from the applicants who are not members of a FEMS member society.

Successful applicants will be noticed as soon as possible, but before the 9 April. Early career scientist grant is eligible to an active microbiologist who obtained their highest academic degree (BSc, MSc, or PhD) less than five years before the application deadline date, or is currently a Master’s or PhD student. Number of grantees from the same institution and/or country is limited.
__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Mikko Peltoniemen ja Katja Rinne-Garmstronin tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Mikko Peltoniemi and Katja Rinne-Garmstron to participate in the activities of the Society.
__________

Rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja, Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.