Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Kutsu kevätkokoukseen 10.4.2018
* Invitation to Spring Meeting on 10 April 2018
* Apurahapäätökset / Grant decisions
* Open Forest Science seminar 7 May 2018
* Avoin työpaikka Seuran toimistossa: metatietojen laatiminen ja lisääminen Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican arkistoon
* Taksaattoriklubin Pekka Kilkki seminaari 21.9.2018
* Suoseuran kevätseminaari ”Uusi suotieto ja uudet suotohtorit” 26.4.2018
* Uusia jäseniä
__________

Kutsu kevätkokoukseen 10.4.2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingin yliopiston Viikin kampuksen luentosalissa B4 (Latokartanonkaari 9, Helsinki) tiistaina 10.4.2018 klo 15 alkaen.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako
9. Seuran myöntämien apurahojen jako
10. Kevätkokousesitelmä
* Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja
11. Kokouksen päättäminen.
12. Kakkukahvi palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Helsingissä 22.3.2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:    Toimintakertomusluonnos 2017
               Tilinpäätösehdotus 2017
__________

Invitation to Spring Meeting on 10 April 2018

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 10 April 2018 at 15:00 in the lecture room B4 of the Viikki Campus of the University of Helsinki (Latokartanonkaari 9, Helsinki).

Programme

1. Opening of the meeting
2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
4. Acceptance of the programme.
5. Review of the 2017 closing of the books, annual report, and auditors’ report
6. Confirmation of the 2017 closing of the books
7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
8. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
9. Award of the grants of the Finnish Society of Forest Science
10. Presentation by an author of an award-winning thesis
11. Closure of the meeting
12. Coffee and cake in honour of the awardees and grantees

Helsinki 22 March 2018

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:    Annual report 2017 (in Finnish with English summary)
                     Account summary 2017 (in Finnish)
__________

Apurahapäätökset

Suomen Metsätieteellinen Seura sai määräaikaan 16.2.2018 mennessä 61 apurahahakemusta, yhteissummaltaan 346 807 €, jotka jakautuivat seuraavasti:
* Tutkimus, 29 hakemusta, yhteensä 293 472 €
* Matkat, 20 hakemusta, yhteensä 31 902 €
* Muu kansainvälinen yhteistyö, 1 hakemus, hakusumma 5 000 €
* IUFRO-apurahat, 11 hakemusta, yhteensä 16 433 €

Seuran hallitus käsitteli apurahahakemusten saamat arviot kokouksessaan 20.3.2018 ja päätti jakaa apurahoja seuraavasti:
* Tutkimus, 8 apurahaa, yhteensä 63 758 €
* Matkat, 8 apurahaa, yhteensä 11 180 €
* Muu kansainvälinen yhteistyö, 1 apuraha, 4 000 €
* IUFRO-apurahat, 9 apurahaa, yhteensä 12 630 €
IUFRO-apurahat myönnettiin Metsämiesten säätiön Seuran hallinnoimiksi myöntämistä varoista. Apurahan saajien nimet on julkaistu Seuran verkkosivustolla.
__________

Grant decisions

The Finnish Society of Forest Science received 61 grant applications by the deadline 16 February 2018, with a total applied amount of 346 807 €. The applications were distributed to different categories as follows:
* Research, 29 applications, total 293 472 €
* Travel grants to scientific meetings, 20 applications, total 31 902 €
* Other international cooperation, 1 application, total 5 000 €
* IUFRO grants, 11 applications, total 16 433 €

The board of the Society reviewed the application evaluations in the meeting on 20 March 2018 and decided to award the following grants:
* Research, 8 grants, total 63 758 €
* Travel grants to scientific meetings, 8 grants, total 11 180 €
* Other international cooperation, 1 grant, 4 000 €
* IUFRO grants, 9 grants, total 12 630 €
The IUFRO grants were awarded from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö for redistribution by the Society. The names of the grantees are published in the web site of the Society.
__________

Open Forest Science seminar 7 May 2018

Time and place: 7 May 2018, House of Sciences and Letters, Kirkkokatu 6, Helsinki

Why: Forest scientists have not participated actively in the current discussion about the requirements and implications of open science. However, new requirements on openness concern the whole science community and forest scientists should take an active role in developing them. Special characteristics of forest sciences include multi-disciplinarity, long-term fieldwork and big data. In Finland, forest sciences have a special societal role because of the importance of forestry and forest industries in the national economy. Forests have a special global importance as drivers and/or mitigators of climate change. Thus, the Finnish Society of Forest Science organises a whole day seminar for discussing how we can apply open science principles for enhancing forest sciences from their own points of view.

Doctoral students of the Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources (AGFOREE) at the University of Helsinki and the Doctoral Programme in Forests and Bioresources at the University of Eastern Finland may earn part of a study credit by attending the seminar.

Programme

9:00 – 10:00    Registration and morning coffee
10:00 – 12:30    Invited talks

The morning plenary session may also be followed through video streaming at https://www.youtube.com/watch?v=7bca4D5vZ3A. The video will be later available in the TiedeTV (ScienceTV) web service of the League of Finnish Learned Societies using the same address as for direct streaming.

10:00 – 10:05    Opening of the seminar, Professor Jarkko Hantula, Chair of the Finnish Society of Forest Science
10:05 – 10:25    Introduction to open science, Science Adviser Jyrki Hakapää, Academy of Finland
10:25 – 10: 55    Open Access publishing, Associate Professor Mikael Laakso, Hanken University
10:55 – 11:25    Transparent writing, Associate Editor Pekka Nygren, Finnish Society of Forest Science
11:25 – 11:55    Pros and cons of data sharing, Dr Pasi Kolari, University of Helsinki
12:00 – 12:30    Panel on morning topics and common discussion

12:30 – 13:30    Lunch break (at own expense)

13:30 – 14:35    Workshops (see topics below)
14:35 – 14:55    Coffee break
14:55 – 16:00    Workshops repeated
16:00 – 17:00    Workshop reports and common discussion

Each participant of the seminar may attend two workshops. Each of the six workshops is repeated in the afternoon before and after the coffee break.

Workshop topics:

How do I open my data?
Moderator Pasi Kolari, University of Helsinki
Topics of interest: Data repositories, best time for opening data, meta data requirements

User perspective to open data
Moderator Professor Urmas Kõljalg, University of Tartu, Estonia
Topics of interest: Access to databases, use of deposited data, citations to the data, data quality, communication with the creator of the data

Value of long time series
Moderator Dr Anna-Lena Axelsson, Swedish University of Agricultural Science, Sweden
Topics of interest: Old and modern national forest inventory data, open data vs open statistics, fitting old and new data together, quality of old data

Opening of confidential data
Moderators Managing Director Heikki Pajuoja, Metsäteho Ltd., and Development Manager Arja Kuula-Luumi, Finnish Social Science Data Archive
Topics of interest: Protecting privacy, anonymisation, cooperation with private sector, trade secrets

Putting open science into practice
Moderators Information Specialist Marja Kokko, University of Jyväskylä, and Information Specialist Markku Roinila, University of Helsinki
Topics of interest: Data management plan, funding for OA publishing, Creative Commons licences

Selecting an OA journal for my manuscript
Moderators Mikael Laakso and Pekka Nygren
Topics of interest: journal quality, good publisher practices, recognising questionable journals

In order to distribute interested participants to the workshops and ordering the coffee service, we ask you to register at latest on Wednesday 2 May 2018 using this link:
https://www.webropolsurveys.com/S/27AA2C4B27CCDB2F.par

Graduate students with AGFOREE Doctoral Programme of the University of Helsinki who wish to earn a study credit must also fill in the course registration form in Weboodi (i.e. fill in two registrations).
__________

Avoin työpaikka Seuran toimistossa: metatietojen laatiminen ja lisääminen Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican arkistoon

Silva Fennican ja siihen liitetyn vuonna 2000 liitetyn Acta Forestalia Fennican digitoitu arkisto vuodesta 1913 alkaen on luettavissa Silva Fennican verkkosivustolla https://silvafennica.fi. Arkisto on ollut aiemmin luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa. Digitaalisen arkiston julkaisujen metatiedot eivät ole nykyisen tiedonhaun edellyttämällä tasolla. Vuonna 2017 metatiedot laadittiin vuosille 1913-1940 ja kaikille artikkeleille, joiden alkuperäiskieli on saksa. Metatiedot on vielä laadittava ja tallennettava arkistolle vuosilta 1941-1997.

Suomen Metsätieteellinen Seura etsii kielitaitoista metsätieteen asiantuntijaa laatimaan vanhojen artikkeleiden metatiedot ja tallentamaan ne verkkosivustomme tietokantaan. Vaadittavat metatiedot ovat:
* artikkelin otsikko alkuperäiskielellä
* artikkelin otsikon käännös englanniksi
* asiasanat alkuperäiskielellä
* asiasanat englanniksi
* tiivistelmä (abstract) englanniksi

Työn vaatimat valmiudet:
* hyvä metsätieteiden ja sen terminologian tuntemus; vähintään maisteriopintojen loppuvaihe
* erittäin hyvä englannin taito, ml. englanninkielisen metsätieteiden terminologian hallinta
* riittävä suomen ja ruotsin kielien taito, jotta työntekijä pystyy laatimaan näillä kielillä kirjoitettujen artikkeleiden metatiedot englanniksi

Työ voidaan tehdä 4 kuukauden kokoaikaisena projektityönä tai sovittuna osa-aikatyönä niin että se valmistuu marraskuun 2018 loppuun mennessä. Työpaikka on Seuran toimisto Helsingin Viikissä, mutta osa siitä voidaan tehdä myös etätyönä. Työn aloitus on aikaisintaan toukokuun 2018 alussa.

Pyydämme Seuran jäseniä levittämään tietoa tästä avoimesta työpaikasta, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti suomalaiseen metsätieteelliseen kirjallisuuteen. Erityisesti yliopisto-opettajien toivotaan kertovan mahdollisuudesta lahjakkaille oppilailleen. Ideat tähän tehtävään liittyvistä pro gradu töistä ovat tervetulleita, mutta Suomen Metsätieteellinen Seura rahoittaa vain metatietojen laatimisen ja tallentamisen, ei siihen mahdollisesti liittyvää opinnäytetyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostilla Seuran toimistoon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. viimeistään 15.4.2018. Otsikkorivillä on syytä mainita työpaikkahakemus. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen on liitettävä seuraavat dokumentit:
* ansioluettelo
* tutkintotodistus tai opintorekisteriote
* todistukset englannin, ruotsin ja suomen kielitaidosta (esim. ylioppilaskirjoitusarvosana, yliopiston kielikeskuksen antama todistus tai virallinen kielitaitotodistus)

Lisätietoja antaa ma-to klo 8-16 Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, puh. 044 558 1199 ja sähköposti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
__________

Taksaattoriklubin Pekka Kilkki –seminaari 21.9.2018

Taksaattoriklubi kiittää Seuran jäseniä muisteloiden lähettämisestä Pekka Kilkki seminaaria varten (ks. Seuran jäsentiedote 6/2017). Muistutuksena, että tämä monitieteinen seminaari, joka on suunnattu erityisesti metsäalan tutkijoille, opiskelijoille ja muille metsätalouden toimijoille, järjestetään Helsingissä 21.9.2018. Seminaarin päiväohjelmassa tehdään katsaus Kilkin tutkimusaiheisiin, niiden historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Seminaarin puhujista moni on aikanaan ollut Pekka Kilkin kollega tai oppilas. Mukaan on pyydetty myös nuoremman sukupolven tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteet osuvat yksiin Pekka Kilkin kanssa. Merkitse päivä kalenteriin, ilmoittautumisohjeet tulevat lähempänä.
__________

Suoseuran kevätseminaari ”Uusi suotieto ja uudet suotohtorit” 26.4.2018

Suoseura järjestää vuoden 2018 kevätseminaarinsa 26. huhtikuuta kello 13-16 Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6). Tilaisuudessa kuullaan esityksiä tuoreimmista suoaiheisista julkaisuista ja viime vuosien uusien suotohtorien esitelmiä.

Ohjelma

12.45    Tervetuloasanat, Suoseuran puheenjohtaja Tapio Lindholm
12.50    Suuri suokirja vihdoin valmis (Mires and peatlands of Europe, Status, distribution and conservation. Ed.: Hans Joosten; Franziska Tanneberger; Asbjørn Moen 2017), Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus
13.10    Entistä ehompi suotyyppiopas! Suotyypit ja turvekankaat – kasvupaikkaopas (Laine J, Vasander H, Hotanen J-P, Nousiainen H, Saarinen M & Penttilä T 2018), Harri Vasander, Helsingin yliopisto
13.35    Suomen kosteikkoarkeologinen kulttuurivaranto ja sen suuri tieteellinen ja tulkinnallinen potentiaali, Satu Koivisto, Helsingin yliopisto

14.05    Kahvi ja vapaa keskustelu

14.30    Soiden tasaisen hiilinielun takana on monimuotoinen kasvillisuus, Aino Korrensalo, Itä-Suomen yliopisto
15.00    Soiden ennallistaminen lisää valumavesien mikrobiaktiivisuutta, Noora Räsänen, Itä-Suomen yliopisto
15.30    Metsäojitettujen soiden ennallistamisen vaikutuksia ravinteiden ja orgaanisen hiilen huuhtoutumiseen ja metaanidynamiikkaan, Markku Koskinen, Helsingin yliopisto.
16.00    Lopetus
__________

Uusia jäseniä

Seuraan on liittynyt uusia jäseniä: Minna Blomqvist, Tomi Kaakkurivaara ja Matti Valonen. Toivotamme uudet jäsenemme tervetulleiksi mukaan Seuran toimintaan.
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren (ät) metsatiede.org