Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.
Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 26.11.2018
 • Call for presentations in the Forest Science Day on 26 November 2018
 • Uusia jäseniä / New members
 • Toimiston aukioloajat kesällä / Office hours in the summer

__________

Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 26.11.2018

Suometsien käytön tulevaisuus
http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018-kutsu 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla, sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Tule kuuntelemaan Metsätieteen päivään, kun maamme parhaat asiantuntijat käsittelevät suometsätalouden tulevaisuuden näkymiä.

Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta.

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15

 • Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
 • Suometsien käytön vaikutus ilmastoon – kolme tietä tulevaisuuteen, tutkijatohtori Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto
 • Käsitys metsäojituksen vesistövaikutuksista on muuttunut – miksi ja miten paljon? johtava tutkija Mika Nieminen, Luonnonvarakeskus
 • Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot, tutkimusprofessori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
 • Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus
 • Yleiskeskustelu

12.15 - 13.45    Lounastauko

13.45 – 16.30 Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot

Tarjoa omaa esitystä tutkimuksestasi johonkin seuraavista viidestä iltapäiväsessiosta lähettämällä sen tiivistelmä session yhteyshenkilölle. Tarkemmat tiedot kustakin sessiosta löytyvät klikkaamalla session nimeä. Metsätieteen päivän pääkieli on suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita. Kaikki hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan Metsätieteen päivän tiivistelmäkirjassa, joka on avoin Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0.

Takaraja tiivistelmän lähettämiselle on 10.9.2018.

16.45 - 17.30    Iltatilaisuus

 • Seuran huomionosoitusten jako
 • Muu ohjelma tarkentuu myöhemmin

17.30 - 20.00 Buffetti

 • Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

 • Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti miina.a.rautiainen (ät) aalto.fi
 • Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
 • Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
 • Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (ät) helsinki.fi
 • Metsänhoitoklubi: Katri Himanen, katri.himanen (ät) luke.fi
 • Metsäteknologiklubi: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki (ät) luke.fi
 • Taksaattoriklubi: Sakari Tuominen, sakari.tuominen (ät) luke.fi

Tarkempi ohjelma ja ohjeet esitysten tarjoamiseen:
http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018-kutsu

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)
__________

Call for presentations in the Forest Science Day on 26 November 2018

Future of the peatland forest management

http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018-kutsu

The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most important annual meeting of Finnish forest scientists and all friends of forest science. This year we will have the 26th Forest Science Day with the main theme “Future of the peatland forest management”. The event will take place in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 26 November 2018.

Management of peatland forests and its environmental impact have recently got public attention, partly because new contradictory research results have been published. What are the most problematic issues of the of peatland forest management? Do we have enough information on the management of the environmental impact of peatland forestry? Important topics are, among others, the impact of old ditched peatlands on water and greenhouse gas emissions according to the research in several related fields; development and future scenarios of the forest resources in the peatlands; forest regeneration in ditched peatlands; and challenges for logging.

In the morning, we will a plenary meeting, in which the best Finnish experts will speak about these topics. In the afternoon, we will have five concurrent sessions organised by the science clubs of our Society. We invite you to submit an abstract for a voluntary presentation to one of the following sessions:

 • Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): New utilisation opportunities for peatlands and conservation of biodiversity
 • Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): Northern bioeconomy and sustainable use of natural resources (by invitation only)
 • Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Silviculture in peatland forests
 • Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Solutions to the challenging peatland forest logging
 • Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Applications of artificial intelligence in forestry

Although Finnish will be the main language of the Forest Science Day, presentations in English will be welcome. You must submit a 1-page abstract at latest on 10 September 2018 to the contact person of the session, in which you want to give your talk. Abstracts of all accepted presentations will be published in the abstract book of the Forest Science Day, which will be open for all interested readers with Creative Commons CC BY 4.0 licence.

For more information on the sessions, abstract instructions, and contacts, visit:
http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018-kutsu

If you have problems reading Finnish, please, contact directly the club’s contact person:

 • Forest Biology Club: Pekka Punttila, pekka.punttila (at) ymparisto.fi
 • Forest Economist Club: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (at) helsinki.fi
 • Silviculture Club: Katri Himanen, katri.himanen (at) luke.fi
 • Forest Technology Club: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki (at) luke.fi
 • Forest Mensuration Club: Sakari Tuominen, sakari.tuominen (at) luke.fi

__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Adnanin, Aino Assmuthin, Elisa Halmeenmäen, Alwin Hardenbolin, Lilli Kaarakan, Mukrimin Mukriminin ja Mari Tolkkisen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Adnan, Aino Assmuth, Elisa Halmeenmäki, Alwin Hardenbol, Lilli Kaarakka, Mukrimin Mukrimin, and Mari Tolkkinen to participate in the activities of the Society.
__________

Toimiston aukioloajat kesällä / Office hours in the summer

Seuran toimisto on normaalisti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 – 16. Toiminnanjohtaja työskentelee kotona tiistaisin, mutta hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla. Lomien takia toimisto on suljettu viikon 26 (25.6. – 1.7.) ja viikot 28 – 30 (9.-29.7.). Apurahan saajien on syytä huomata, että näinä aikoina ei käsitellä mitään apuraha-asioita. Lomien aikana tulleet maksatuspyynnöt pyritään maksamaan viikon kuluessa loman päättymisestä.

The office of the Society is normally open on Mondays, Wednesdays, and Thursdays from 8 to 16. The executive manager works at home on Tuesdays but you can reach him by phone or e-mail. During the holiday season, the office will be closed on week 26 (25 June to 1 July) and on weeks 28 to 30 (9 to 29 July). The grantees should note that no grant issues would be handled during these weeks. Payment schedules submitted during a holiday week will be paid in about week after the end of the holiday.
__________

Kesäterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren (ät) metsatiede.org