Lataa tulostettava jäsentiedote PDF tiedostona.
Upload printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kevätkokouskutsu 10.4.2019
 • Invitation to Spring meeting 10 April 2019
 • Muistutus: Seuran 110-vuotisjuhla 10.5.2019
 • Reminder: The 110th anniversary of our Society on 10 May 2019
 • Yhteisseminaari: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä 15.4.2019
 • Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 4.4.2019
 • Taksaattoriklubin vuosikokous ja seminaari 9.4.2019
 • Ennakkotieto: Metsätieteen päivä järjestetään 20.11.2019 / Forthcoming: Forest Science Day will be on 20 November 2019
 • Uusia jäseniä / Nuevos miembros

Meillä on positiivinen ongelma: keväällä on niin paljon ohjelmaa, etteivät kaikki tilaisuudet mahdu yhteen näkymään Seuran verkkosivuston www.metsatieteellinenseura.fi etusivulle. Rullaa sitä myös alas! Tässä tiedotteessa on virallisen kevätkokouskutsun lisäksi kootusti tietoa Seuran ja klubien kevään toiminnasta. Tarkkaile verkkosivustoa, sillä Metsäbiologian kerhon kevätaspektiretken kohde ja aika eivät ole vielä tässä tiedotteessa.

We have a positive problem: During the springtime, we have so many interesting events that not all of them fit in one view of the front page of our web site www.metsatieteellinenseura.fi. Remember to scroll the page! In this information letter, we have collected all known events, in addition to the official invitation to our Spring meeting. However, continue following the web site: The destination and time of the Spring Aspect Excursion of the Forest Biology have not been announced yet.
_________

Kevätkokouskutsu 10.4.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingin yliopiston Viikin kampuksen luentosalissa B4 (Latokartanonkaari 9, Helsinki) keskiviikkona 10.4.2019 klo 14 alkaen.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako
9. Seuran myöntämien apurahojen jako
10. Kevätkokousesitelmä
- Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja
11. Kokouksen päättäminen.
12. Kakkukahvit palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Helsingissä 23.3.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet: vuosikertomus 2018 ja tilinpäätös 2018
_________

Invitation to Spring meeting 10 April 2019

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 10 April 2019 at 14:00 in the lecture room B4 of the Viikki Campus of the University of Helsinki (Latokartanonkaari 9, Helsinki).

Programme

1. Opening of the meeting
2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
4. Acceptance of the programme.
5. Review of the 2018 closing of the books, annual report, and auditors’ report
6. Confirmation of the 2018 closing of the books
7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liable
8. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
9. Award of the grants of the Finnish Society of Forest Science
10. Presentation by an author of an award-winning thesis
11. Closure of the meeting
12. Coffee and cake in honour of the awardees and grantees

Helsinki 23 March 2019

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices: Annual report 2018 (in Finnsih wirt English summary) and Closing of books 2018 (In Finnish)
_________

Muistutus: Seuran 110-vuotisjuhla 10.5.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran perustamiskokous pidettiin 29.4.1909. Kokous jatkui 10.5.1909 ja Seura juhlii 110-vuotista taivaltaan suomalaisen metsätieteen hyväksi perjantaina 10.5.2019 järjestämällä tieteellisen seminaarin ja iltajuhlan. Tieteellinen seminaari järjestetään Helsingin yliopiston Viikin kampuksen Infokeskuksen salissa 236 klo 12.30 – 15.50. Iltajuhlaa vietämme Kiltasalissa, Lapinrinne 1, Helsinki, klo 19.00 alkaen.

110-vuotisjuhlaseminaarin ohjelma

12.30 – 12.40    Tervetulotoivotus ja tilaisuuden avaus; Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja, professori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
12.40 – 12.55    Juhlapuhe; Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri
12.55 – 13.25    Hiilinielu PLUS: hiilinielusta biogeenisten hiilivetyjen kautta aerosolihiukkasten ja pilvipisaroiden lähteeksi; professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto
13.25 – 13.55    Metsien kaukokartoitus - digitalisaatiota, täsmämetsätaloutta ja 4D-geoinformatiikkaa; professori Markus Holopainen, Helsingin yliopisto

13.55 – 14.35    Kakkukahvit 110-vuotiaan kunniaksi

14.35 – 15.05    Tulevaisuuden tuotteita metsästä; professori Pirjo Kääriäinen, Aalto-yliopisto
15.05 – 15.25    Suomen Metsätieteellinen Seura tutkimuksen tukijana; toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura
15.25 – 15.40    Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitusten jako
15.40 – 15.50    Loppusanat; Suomen Metsätieteellisen Seuran kunniapuheenjohtaja, professori emeritus Seppo Kellomäki, Itä-Suomen yliopisto

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, mutta kakkukahvien henkilömäärän vahvistamista varten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 3.5.2019 tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/7080EB690086644D.par

110-vuotisiltajuhla

Seuran 110-vuotisiltajuhla järjestetään Kiltasalissa klo 19.00. Alkumaljojen jälkeen nautimme juhlaillallisen, kuulemme metsäntutkijakvartetin lauluesityksen ja juhlapuheen. Ilta jatkuu musiikin tahdissa lauantain puolelle. Iltajuhlan kutsu on kahdelle. Sen hinta on Seuran jäsenille, joiden vuoden 2019 jäsenmaksu on maksettu, ja heidän seuralaisilleen 60 € henkilö. Muille metsäntutkimuksen ystäville hinta on 100 €. Osallistujamäärä on rajoitettu 130 henkeen. Ilmoittaudu iltajuhlaan viimeistään 12.4.2019 tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/ADDCFBA8543098F5.par

Iltajuhlan asu: tumma puku

Kulkuyhteydet Kiltasalille:
- Kampin metroasema ja bussiterminaali
- Kampin taksiasema noin 300 metrin päässä
- Omalla autolla: Euro Park Kamppi ja Euro Park City Forum
_________

Reminder: The 110th anniversary of our Society on 10 May 2019

Finnish Society of Forest Science was established on 29 April 1909. The first meeting was continued on 10 May 1909. Thus, we celebrate our Society’s 110 years of work for Finnish forest sciences by means of a scientific seminar and a gala dinner on Friday, 10 May 2019. The scientific seminar will be organised in the Room 236 of the Info Centre of the Viikki Campus of the University of Helsinki. The gala dinner will be in Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki.

Programme of the scientific seminar (the talks will be in Finnish)

12:30 – 12:40    Welcome and opening of the seminar; Chair of the Finnish Society of Forest Science, Professor Miina Rautiainen, Aalto University
12:40 – 12:55    110th Anniversary speech; Chancellor of the University of Helsinki Kaarle Hämeri
12:55 – 13:25    Carbon sink plus: From carbon sink via VOCs to aerosol source; Professor Markku Kulmala, University of Helsinki
13:25 – 13:55    Remote sensing of forests – digitalisation, precision forestry, and 4D geoinformatics; Professor Markus Holopainen, University of Helsinki

13:55 – 14:35    110th birthday cake of our Society

14:35 – 15:05    Future products from forests; Professor Pirjo Kääriäinen, Aalto University
15:05 – 15:25    Finnish Society of Forest Science as a supporter of research; Executive Manager Pekka Nygren, Finnish Society of Forest Science
15:25 – 15:40    Awards of the Finnish Society of Forest Science for scientific achievements
15:40 – 15:50    Final words; Honorary Chair of the Finnish Society of Forest Science, Professor Emeritus Seppo Kellomäki, University of Eastern Finland
 
The seminar will be open to all and free of charge. However, we ask you to register at latest on 3 May 2019 for ordering the cake. Use this form:
https://www.webropolsurveys.com/S/7080EB690086644D.par

110th Anniversary Gala Dinner

The gala dinner for celebrating the 110 years of our Society will begin in Kiltasali at 19:00. After raising a toast for the 110-years-old, we will have the dinner, music by a Forest Scientists’ Quartet, and a keynote speech. The evening will continue with music over mid-night. The invitation for the gala dinner is for two. The price is 60 € for the members of the Finnish Society of Forest Science with membership dues on date, and their partners. The price for other friends of forest sciences will be 100 €. We have a quota of 130 persons. Register to the Gala Dinner at latest on 12 April 2019 using this form:
https://www.webropolsurveys.com/S/ADDCFBA8543098F5.par

Dress code for Gala Dinner: Dark suit

Arriving to Kiltasali:
- Subway station and bus terminal of Kamppi
- Taxi post of Kamppi is at 300 m
- By own car: Euro Park Kamppi and Euro Park City Forum
_________

Yhteisseminaari: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä 15.4.2019

Suomen Metsätieteellisen seuran Metsäbiologian kerho ja Taksaattoriklubi järjestävät yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa seminaariin ”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – uutta tietoa metsätalouden kehittämiseen”

Aika: maanantai 15.4.2019 klo 13.00 - 15.45
Paikka: Sali 104, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma

13.00 – 14.15

 • Tilaisuuden avaus, Tuomas Aakala, Helsingin yliopisto, Metsäbiologian kerhon puheenjohtaja
 • Tutkimushanke osana Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmaa, Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry
 • Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden muutokset 1980 – 2015, Esittäjä vahvistetaan myöhemmin
 • Talousmetsien luonnonhoidon vaikutukset lajistoon tulevaisuudessa, Esittäjä vahvistetaan myöhemmin
 • Vaateliaiden epifyyttisten jäkälien ja sammalien säilyminen talousmetsämaisemassa, Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus

14.15 – 14.45
Kahvitauko, 2. kerros

14.45 – 15.45
Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

 • Katja Matveinen, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Liisa Rohweder, WWF Suomi
 • Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso Metsä

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta ilmoittautumisia pyydetään 10.4.2019 mennessä tämän ilmoittautumislomakkeen kautta.
_________

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 4.4.2019

Aika: torstai 4.4.2019 klo 12.30 – 15.30
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

Vuosikokous klo 11.30 – 12.30.

Vuosikokousseminaari ”Suomen metsät globaalitaloudessa”

12.30 – 15.30, tilaisuus on kaikille avoin

Suomen metsien käytöstä ja hakkuumääristä käydään laajaa keskustelua. Kuinka suomalainen metsätalous ja hakkuut liittyvät globaalitalouteen? Tuleeko uutta metsää istuttaa Suomessa vai muualla? Ovatko metsien kehitysmallit kunnossa?

12.30 – 13.00 Tutkimukseen perustuvan päätöksenteon tulevaisuus, professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto
13.00 – 13.30 Ilmastopaneelin vertailu metsien kehitysmalleista, yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto
13.30 – 14.00 Minne hakkuut siirtyvät, jos Eurooppa vähentää niitä? emeritusprofessori Risto Päivinen, Tapio oy
14.00 – 14.30 Kahvitauko
14.30 – 15.00 Russian forest sector and possibilities for future development, erikoistutkija Eugene Lopatin, Luonnonvarakeskus
15.00 – 15.30 Afrikan kuivien alueiden metsät ja niiden mahdollisuudet, emeritusprofessori Olavi Luukkanen, Helsingin yliopisto ja ICRAF

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin 31.3. mennessä sähköpostitse: katri.himanen[at]luke.fi.
_________

Taksaattoriklubin vuosikokous ja seminaari 9.4.2019

Aika: tiistai 9.4.2019, klo 12-16
Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 2

Taksaattoriklubin vuosikokouksen yhteydessä jaetaan Simo Poso palkinto vuosien 2017 - 18 parhaalle pro gradu -työlle. Kevätseminaarin aiheena on ”Korkokanta metsätalouden suunnittelussa”.

Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen Klubin sihteerille 4.4.2019 mennessä (Minna Räty, minna.raty (at) luke.fi, puh 029 532 2149). Merkkaa päivä kalenteriin ja nähdään Metsätalolla!

Ohjelma

12:00 - 13:15 Vuosikokous (asialista löytyy osoitteesta http://www.metsatieteellinenseura.fi/klubit/83-taksaattoriklubi)

13:15 - 13:45 kahvit

13:45 - 16:00 Kevätseminaari ”Korkokanta metsätalouden suunnittelussa”

 • Koron käyttöperiaate metsikkö- ja metsälötason suunnittelussa: oppikirjanäkökulma, Jari Vauhkonen, Luonnonvarakeskus
 • Korko Mela-laskelmissa, Juha Lappi
 • Kommenttipuheenvuoro: Korko Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmissa, Juha Salmi, Metsähallitus
 • Koron merkitys metsäsijoittajalle, Jyrki Ketola, Taaleri
 • Koron käyttö ja merkitys metsän käyvän arvon laskennassa, Henrik Nieminen, Tornator
 • Loppukeskustelu

_________

Ennakkotieto: Metsätieteen päivä järjestetään 20.11.2019 / Forthcoming: Forest Science Day will be on 20 November 2019

Tämän vuoden Metsätieteen päivä järjestetään keskiviikkona 20.11.2019 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Järjestelytyöryhmä aloittaa pian työnsä. Seuraa verkkosivuamme, sillä alustava ohjelma ja iltapäiväsessioiden esityskutsut tulevat sinne huhtikuun loppupuolella.

This year, the Forest Science Day will be on 20 November 2019 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki). The organising committee will start to work soon. Follow our website because the preliminary programme and call for presentations will be posted late April.
_________

Uusia jäseniä / Nuevos miembros

Toivotamme uudet jäsenemme Marta Cortina Escribanon ja Karri Uotilan tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Damos la más calurosa bienvenida a los nuevos miembros de nuestra Sociedad, Marta Cortina Escribano and Karri Uotila. Deseamos que participen activamente en nuestras actividades.
_________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry