Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

* Kutsu Metsätieteen päivään 20.11.2019
* Invitation to Forest Science Day 20 November 2019
* Mentorointilounaat Metsätieteen päivän lounastauolla / Mentoring lunches during the lunch break of the Forest Science Day
* Seura ja sen julkaisut ovat Twitterissä / Our Society and its publications are in Twitter
* Ennakkotieto: apurahahaku 2020 / Forthcoming: Grant applications 2020
* Syyskokous 11.12.2019 / Autumn meeting 11 December 2019
* Uusia jäseniä / New members
__________

Kutsu Metsätieteen päivään 20.11.2019

Metsälaki kuusivuotias: muuttuiko mikään?

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Metsätieteen päivään vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä.

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8.15 – 9.00

Kutsuesitelmät 9.00-12.00
Aamupäivän yhteiskokousta voi seurata suoratoistona tämän videolinkin kautta:
https://www.youtube.com/watch?v=8T8rFFq9KeU.

9.00 - 9.05     Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen
9.05 - 9.40     Muutoksen vaikutus käytettyihin hakkuutapoihin ja metsien uudistamiseen, palvelupäällikkö Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus
9.40 - 10.15   Metsälain ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain arviointi: alustavia tuloksia, erikoistutkija Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus
10.15 - 10.45 Kahvitauko
10.45 - 11.20 Metsäluonnon tila viimeaikaisten uhanalaisuusarviointien mukaan, yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo
11.20 - 12.00 Yleiskeskustelu

Lounastauko ja Mentorointilounaat 12.00 - 13.45
Katso erillinen uutinen mentorointilounaista. Huomaa, että mentorointilounaalle on oma ilmoittautumislomake.

Iltapäivän rinnakkaissessiot 13.45 - 16.30
Iltapäiväsessioita ei voi seurata etänä.

* Metsäbiologian kerho: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuus
* Metsäekonomistiklubi: Uusia kuulumisia hiilimarkkinoilta
* Metsänhoitoklubi: Sekametsillä tulevaisuuteen
* Metsäteknologiklubi: Kuinka uudet lait ja säännökset vaikuttavat puunhankintaan?
* Taksaattoriklubi: Ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsäsuunnittelussa

Iltatilaisuus 16.45 - 17.30
* Suomen Metsätieteellisen Seuran 110-vuotisjuhlavuoden päätös: ”110 vuotta takana - mitä metsäntutkimuksella on edessään?”, professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto
* Taksaattoriklubin innovaatiopalkinnon julkistus ja luovutus
* Päätössanat, varapuheenjohtaja Tuija Aronen, Suomen Metsätieteellinen Seura

Illallisbufet 17.30 - 20.00

Vapaata keskustelua metsätieteestä

Ilmoittautuminen

Metsätieteen päivä on maksuton. Tarjoilujen varaamista varten pyydämme kuitenkin kaikkia osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 14.11.2019 tällä lomakkeella:
https://link.webropolsurveys.com/S/B81AFE6325D91CC9

Lisätietoja ja koko ohjelma: www.metsatieteellinenseura.fi.

MM-säätiön logo

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiö tuella (www.mmsaatio.fi).
__________

Invitation to Forest Science Day 20 November 2019

Six-years-old Forest Law of Finland: Has anything changed?

The justifications of the 2014 Forest Law were increasing the management alternatives for forest owners, reduction of bureaucracy, and promoting forest biodiversity. Six years is not a long time in a forest. However, we can already review how the aims of the Forest Law have been implemented and how we can see them in the Finnish forests. Are the management practices diversified? Are the forest owners willing and able to use the increased choice of management alternatives? Has the rate of impoverishment of the forest biodiversity stopped or at least slowed down? Come to listen and discus about the 2014 Forest Law in the Forest Science Day.

Place: House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki

Registration and morning coffee 8:15 – 9:00

Invited talks 9:00 – 12:00
You can follow also the direct streaming of the morning keynote talks through this link:
https://www.youtube.com/watch?v=8T8rFFq9KeU.

9.00 - 9.05    Opening of the Forest Science Day, Tuija Aronen, Finnish Society of Forest Science
9.05 - 9.40    Changes in forest management and regeneration methods, Aki Hostikka, Forest Centre of Finland
9.40 - 10.15    Evaluation of the Forest Law and Forest Damages Prevention Law: Preliminary results, Matleena Kniivilä, Natural Resources Institute Finland
10.15 - 10.45    Coffee break
10.45 - 11.20    State of forests according the latest survey of endangered species and habitats, Aino Juslén, Finnish Museum of Natural History
11.20 - 12.00    General discussion

Lunch break and mentoring lunches 12:00 – 13:45
Check the separate announcement on mentoring lunches below. Please, note that the registration to the mentoring lunches is independent of the Forest Science Day.

Concurrent sessions organised by the science clubs of the Finnish Society of Forest Science 13:45 – 16:30
No streaming will be available from the concurrent sessions.

* Forest Biology Club: Impact of nature management in commercial forests
* Forest Economist Club: News from carbon markets
* Silviculture Club: Mixed forests as the future forest management
* Forest Technology Club: How do the new laws and regulations affect wood supply?
* Forest Mensuration Club: Consolidation of ecosystem services in forest management planning

Evening meeting and dinner buffet 16:45 – 20:00

Registration

Forest Science Day is free for the participants. In order to avoid waste in services, all participants must register at latest on 14 November 2019 using this link: https://link.webropolsurveys.com/S/B81AFE6325D91CC9

More information and the full programme: www.metsatieteellinenseura.fi.

MM-säätiö logo

Foundation Metsämiesten säätiö (www.mmsaatio.fi) supports the organisation of the Forest Science Day.
__________

Mentorointilounaat Metsätieteen päivän lounastauolla / Mentoring lunches during the lunch break of the Forest Science Day

Metsätieteen päivän 20.11.2019 lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen.  Mentorointilounaan teemoina ovat osallistujista riippuen esim. urapolkujen hahmottaminen, keinot verkoston luomiseen, ajankäyttö, osaamisen kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja uran alkuvaiheen huolen aiheet.  Suomen Metsätieteellinen Seura tarjoaa lounaan osallistujille.

Täytä ilmoittautumislomake viimeistään 30.10.2019: https://tinyurl.com/mentorointilounas2019. Huomaa, että mentorointilounaan ilmoittautuminen on erillään Metsätieteen päivän ilmoittautumisesta. Jos haluat osallistua sekä Metsätieteen päivään että mentorointilounaalle, sinun on täytettävä molemmat ilmoittautumislomakkeet.

Mentorointilounaalla keskustellaan mentorin johdolla pienryhmissä. Näin ollen osallistujamäärä on rajoitettu.  Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikkoa ennen tapahtumaa.
Lisätietoja Anna Repo anna.repo [ät] luke.fi

During the lunch break of the Forest Science Day on 20 November 2019, the Finnish Society of Forest Science organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch is to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. The themes of mentoring lunch will vary according to the wishes of the participants and may include e.g., identification of career paths, networking skills, use of time, development of required skills, identification of own strengths, and pros and cons of the early career. The Finnish Society of Forest Science will offer the lunch.

Apply by filling this form at latest 30 October 2019: https://tinyurl.com/mentorointilounas2019. Please, note that registration to the mentoring lunches is separate from the Forest Science Day registration. If you want to participate in both the Forest Science Day and the Mentoring Lunch, you must fill in both registrations.

The mentoring lunches will be organised in small groups each having one mentor. Thus, the number of participants is limited. The selected participants will receive a personal notice about a week before the Forest Science Day.
More information: Anna Repo, anna.repo [ät] luke.fi.
__________

Seura ja sen julkaisut ovat Twitterissä / Our Society and its publications are in Twitter

Voit nyt seurata ajankohtaisia tiedotuksia Seuramme toiminnasta ja sen julkaisuista Twitterissä:
* @MetsatSeura kertoo Seuran ja klubien toiminnasta sekä Metsätieteen aikakauskirjan uusista artikkeleista suomeksi. Tärkeimmistä tapahtumista twiitataan myös englanniksi.
* @SilvaFennica tiedottaa Silva Fennican uusista artikkeleista ja muista uutisista englanniksi. Kanavalla kerrotaan myös uusista väitöskirjoista Dissertationes Forestales sarjassa.
Seuraa molempia kanavia niin pysyt ajantasalla toiminnastamme.

You can now follow recent news on our Society and its publications in Twitter:
* @MetsatSeura contains news on the events of the Society and the science clubs, and on new articles published in Metsätieteen aikakauskirja. The main language of the channel is Finnish but some announcements on events will appear also in English.
* @SilvaFennica tweets on new articles and news of Silva Fennica in English. This channel also tweets on new academic dissertations published in Dissertationes Forestales.
Follow both channels for updates on our events and publications.
__________

Ennakkotieto: apurahahaku 2020 / Forthcoming: Grant applications 2020

Vuoden 2020 apurahahaku päättyy perjantaina 21.2.2020 klo 16.00. Avauspäivää ei ole vielä päätetty, mutta se tulee olemaan vähintään neljä viikkoa ennen haun sulkeutumista. Hakuohjeet ja lomake uusitaan. Seuraa tarkasti uusia ohjeita, jotka julkaistaan apurahahaun avautuessa.

Deadline for 2020 grant applications will be Friday, 21 February 2020 at 16:00. The opening day has not been decided yet but it will be at least four weeks before the deadline. Both the application instructions and the application form are under review and update. Follow closely the new instructions that will be published by the time of the opening of the grant application period.
__________

Syyskokous 11.12.2019 / Autumn meeting 11 December 2019

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 15.00 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Tule mukaan vaikuttamaan Seuran toimintaan!

The autumn meeting of our Society will be on Wednesday, 11 December 2019 at 15 in the Room 309 of the House of Sciences and Letters (Tieteidentalo, Kirkkokatu 6, Helsinki). The agenda will include the statutory autumn meeting issues, including acceptance of the plan of actions, budget, and membership fee for 2020 as well as election of new members of the Board of the Society. Participate to make your impact on our Society!
__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Yijang Dingin, Maija Heikkisen, Maarit Kallion, Mawa Karambirin, Henna Konun, Terhi Koskelan, Jaana Laineen, Tiina Laineen, Jussi Lintusen, Tuija Maliniemen, Niilo Piisilän, Tähti Pohjanmiehen, Katri Savolaisen, Jenni Simkinin, Mikko Tikkisen, Erkki Tillikaisen ja Sannakajsa Velmalan tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members, Yijang Ding, Maija Heikkinen, Maarit Kallio, Mawa Karambiri, Henna Konu, Terhi Koskela, Jaana Laine, Tiina Laine, Jussi Lintunen, Tuija Maliniemi, Niilo Piisilä, Tähti Pohjanmies, Katri Savolainen, Jenni Simkin, Mikko Tikkinen, Erkki Tillikainen, and Sannakajsa Velmala, to participate actively in the activities of our Society.
__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren [ät] metsatiede.org