Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable Information Letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

* Syyskokouskutsu 11.12.2019
* Invitation to the Autumn meeting 11 December 2019
* Metsäsanasto espanja-suomi-espanja saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta
* Diccionario Forestal español-finlandés-español está disponible en la tienda en línea Tiedekirja
* Uusia jäseniä
__________

Syyskokouskutsu 11.12.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 11.12.2019 klo 15.00 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020.

6. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2020 sekä hallituksen jäsen erovuoroisen Katja Lähtisen tilalle kaudelle 2020 - 2022. Seuran sääntöjen 6 § mukaan Katja Lähtistä ei voida valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:
* puheenjohtaja 2020: professori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
* varapuheenjohtaja 2020: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
* hallituksen jäsen 2020 – 2022: yliopistotutkija Antti Kilpeläinen, Itä-Suomen yliopisto

Kokouksessa paikalla olevat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2020. Ehdotukset ovat:
* tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
* Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
* toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus
* varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokouksessa paikalla olevat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8. Suomen kansallinen avoimen julkaisemisen strategia ja sen merkitys suomalaisille tutkijoille. Seuran toiminnanjohtaja, joka oli strategiaa laatineen työryhmän jäsen, esittelee ja kommentoi strategiaa.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
* Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 26.11.2019 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 21.11.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet
Toimintasuunnitelmaluonnos 2020 (PDF-tiedosto)
Talousarvioesitys 2020 (PDF-tiedosto)
__________

Invitation to Autumn Meeting 11 December 2019

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 11 December 2019 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor).

Programme

1. Opening of the meeting

2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4. Acceptance of the programme.

5. Confirmation of the Plan of activities 2020, Budget 2020, and the membership fee for 2020.

6. Election of the chair and vice-chair of the Society for 2020 and a board member to replace the member leaving her duty, Katja Lähtinen. According to the 6th § of the statutes of the Society, Katja Lähtinen cannot be re-elected. The proposal of a work group searching for candidates is:
* Chair 2020: Prof. Miina Rautiainen, Aalto University
* Vice Chair 2020: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
* board member 2020 – 2022: Dr Antti Kilpeläinen, University of Eastern Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates on site.

7. Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2020. The proposal:
* Auditor of Accounts: audit society PricewaterhouseCoopers
* Because the auditor is an audit society, vice auditor is not elected.
* Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland
* Vice-Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates on site.

8. Finland’s National Strategy for Open Publishing and its significance for Finnish scientists. The Executive Manager of the Society, who was a member of the committee preparing the strategy, will present and comment the strategy.

9. Other possible items.
* If a member wants to propose a topic that requires a decision of a members’ meeting of the Society, should sent an e-mail to the Executive Manager of the Society (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) detailing the topic at latest on 26 November 2019. Discussion topics may also be made after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

10. Closure of the meeting

Helsinki, 21 November 2019

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices
Proposal for the Plan of Activities 2020 (PDF file in Finnish)
Budget proposal 2020 (PDF file in Finnish)
__________

Metsäsanasto espanja-suomi-espanja saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta

Seuran julkaisema espanja-suomi-espanja metsäsanasto sisältää noin 3 000 metsäalan termin käännöksen sekä suomesta espanjaksi että espanjasta suomeksi. Sanasto on erinomainen apuväline kaikille espanjankielisellä alueella työskenteleville metsäammattilaisille. Kirjan painoversio tulee uudestaan myyntiin Tiedekirjan verkkokaupassa www.tiedekirja.fi hintaan 10 €. Tätä kirjoitettaessa se ei vielä näkynyt verkkokaupassa, mutta uusi sopimus myynnistä on tehty. Kirjoja saa myös poikkeamalla Tiedekirjan myymälässä osoitteessa Snellmaninkatu 13, Helsinki.
__________

Terminología Forestal español-finlandés-español está disponible en la tienda en línea Tiedekirja

La Sociedad Científica Forestal de Finlandia ha publicado un diccionario de la terminología forestal español-finlandés-español. El libro contiene 3 000 términos importantes de la ciencia forestal. El diccionario es una ayuda indispensable para todos los profesionales forestales hispanohablantes quienes trabajan en Finlandia. La versión impresa aparecerá de venta en la tienda en línea www.tiedekirja.fi de la librería científica Tiedekirja. Cuando escribo esta carta de información, todavía no aparece en la búsqueda, pero el convenio de venta ya está vigente. El precio es solamente 10 €. Podrá adquirir el libro también de la librería Tiedekirja en Snellmaninkatu 13, Helsinki.
__________

Uusia jäseniä

Seuraan on tänä vuonna liittynyt 26 uutta jäsentä. Toivotamme uusimmat jäsenemme Paula Jylhän ja Antti Kilpeläisen tervetulleeksi mukaan toimintaamme.
__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren [ät] metsatiede.org