English

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta alkoi 1913 julkaisusarjalla Acta Forestalia Fennica, jonka ensimmäisessä niteessä esiteltiin A.K. Cajanderin metsätyyppiteoria saksaksi. Alkuaikoina seuran julkaisukielinä olivat yleisimmin suomi ja saksa, mutta suomalaista metsäntutkimusta julkaistiin myös englanniksi ja ranskaksi.

Silva Fennican julkaiseminen alkoi 1926, jolloin sarja perustettiin ”lyhyiden” tutkimusraporttien julkaisemista varten. Tuohon aikaan tutkimusraportit olivat yleensä kymmeniä sivuja pitkiä ja lyhyt raportti tarkoitti suurinpiirtein nykyisin vallitsevaa tutkimusartikkelikäytäntöä. Silva Fennicaa julkaistiin aluksi satunnaisesti sen mukaan miten artikkeleita tarjottiin. Vuonna 1967 se muutettiin säännöllisin väliajoin ilmestyväksi tieteelliseksi sarjaksi: 121. Silva Fennica oli samalla uuden sarjan volyymin 1 numero 1. Vuonna 1994 aloitettiin tiivis julkaisuyhteistyö Metsäntutkimuslaitoksen kanssa, joka jatkui vuoteen 2016. Silva Fennica muutettiin kokonaan englanninkieliseksi metsätieteelliseksi sarjaksi ja sitä alettiin systemaattisesti kansainvälistää metsätieteellisen seuran ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisjulkaisuna. Samalla aloitettiin painetun sarjan lisäksi tiivistelmien ja vuodesta 1998 alkaen koko artikkelien sähköinen open access –julkaiseminen ensimmäisten kansainvälisten sarjojen joukossa. Acta Forestalia Fennica, johon Metlan julkaisema Communicationes Instituti Forestalis Fenniae –sarja oli yhdistetty jo vuonna 1988, liitettiin Silva Fennicaan vuonna 2000 monografiatyyppisten artikkelien vähetessä.

Silva Fennica on nyt vakiinnuttanut asemansa yhtenä maailman johtavista metsätieteen sarjoista. Metsätieteellisen seuran julkaisutoiminnan 100. vuosi 2013 toi jälleen merkittävän muutoksen Silva Fennicaan, kun se siirtyi pelkästään sähköiseksi julkaisuksi. Silva Fennica on edelleen vapaasti luettavana. Kaikki artikkelit julkaistaan sekä html- että pdf-muodossa.

Seuran satavuotinen julkaisutoiminta on nyt kokonaisuudessaan luettavissa sähköisessä muodossa, kun Metsämiesten säätiön rahoituksella tehty vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Seuran julkaisusarjat Acta Forestalia Fennica ja Silva Fennica löytyvät Silva Fennican sivustolta sekä erillisjulkaisut Helsingin yliopiston sähköisestä arkistosta, Heldasta.

Tällä hetkellä Suomen Metsätieteellisellä Seuralla on kolme tieteellistä julkaisusarjaa yhdessä muiden metsätutkimusorganisaatioiden kanssa:

Silva Fennica

Silva Fennica on englanninkielinen tieteellinen sarja. Sarjan kaikkien artikkeleiden kokotekstitiedostot ovat vapaasti luettavissa sen kotisivulla vuodesta 1926 alkaen. Sivustolla on myös kaikki Acta Forestalia Fennican arkistoartikkelit vuosilta 1913-1999.

 

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja on kotimainen tieteellinen aikakauskirja, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tieteellisten kirjoitusten lisäksi sarjassa julkaistaan keskustelua ja mielipiteitä.

 

Dissertationes Forestales

Dissertationes Forestales on Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteellisen osaston yhteinen metsätieteellisten väitöskirjojen julkaisusarja.

 

 

Linkit Heldasta löytyviin arkistoihin

 

Metsäsanakirjat

Lexicon forestale. Metsäsanakirja. Skogsordbok. Forest dictionary. Forstwörterbuch. Lesnoj slovar'. - WSOY. 1979. 592 s. (suomi - ruotsi - englanti - saksa - venäjä)

Lexicon forestale. Supplementum fenniae-polonicae. Suomalais-puolalainen metsäsanasto. Slownik lesny finsko-polski. - 1986. 289 s.

Metsäsanasto espanja-suomi-espanja. Terminología forestal español-finlandés-español. - 1994. 218 s.

 

Suomen Metsätieteellisen Seuran erillisjulkaisut