Tapahtumat Jäsenet Kokoukset Hallitus    Julkaisut
Huomionosoitukset Simo Poso -palkinto Innovaatiopalkinto

 

Taksaattoriklubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista osa on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Klubin hallituksen kokoonpano vuodelle 2017:

Kari T. Korhonen, pj., Luonnonvarakeskus, kari.t.korhonen at luke.fi

Markus Haakana, Luonnonvarakeskus, markus.haakana at luke.fi

Hanna Holm, Arbonaut Oy, hanna.holm at arbonaut.com

Juha Inkilä, Suomen Metsäkeskus, juha.inkila at metsakeskus.fi

Jari Jämsä, Metsähallitus, jari.jamsa at metsa.fi

Jukka Mustonen, Stora Enso Oyj., jukka.mustonen at storaenso.com

Petteri Packalen, vpj., Itä-Suomen yliopisto, petteri.packalen at uef.fi

Minna Räty, siht., Luonnonvarakeskus, minna.raty at luke.fi

Puheenjohtajat ja sihteerit vuodesta 1985