Jäsenet | Tapahtumat | Kokousmateriaalit

 

Tarkoitus ja toiminta

Suomen Metsätieteellisen Seuran (SMS) asettama Teknologiklubi (entiseltä nimeltään Metsäteknologisen tutkimuksen yhteistyöelin) on toiminut maamme metsäteknologian tutkijoita yhdistävänä tekijänä jo yli 40 vuoden ajan. Teknologiklubin tarkoituksena on edistää metsäteknologista tutkimusta Suomessa koordinoimalla ja kehittämällä alan tutkimuslaitosten ja tutkijoiden yhteistoimintaa. Klubi on lisäksi toiminut linkkinä pohjoismaisiin tutkimusorganisaatioihin etenkin toimintansa alkuaikoina 1960-70 -luvuilla.

Teknologiklubi käsittelee metsäteknologian tutkimusohjelmia ja -suunnitelmia sekä niiden koordinointia, alan tutkijakoulutusta, pohjoismaista yhteistyötä NSR:n (Nordiska Skogsteknologiska Rådet) puitteissa sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä. Klubi on järjestänyt kotimaassa metsäteknologien tutkijatapaamisia ja seminaareja noin joka toinen vuosi. Vuonna 2001 ensimmäisen kerran järjestetty Kehittyvä puuhuolto -seminaari sai jatkoa vuosina 2003, 2005 ja 2007 Metsäteho Oy:n toimiessa päävastuulisena järjestäjänä. Lisäksi klubi on osallistunut SMS:n Metsätieteen päivän ohjelman rakentamiseen vastaamalla metsäteknologian osuudesta iltapäiväsessioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Teknologiklubi on kokoontunut muutaman kerran vuodessa erikseen sovittuina aikoina tai puheenjohtajan kutsusta, kun tarvetta on ilmennyt. Toimintaansa varten klubi saa toiminta-avustusta Metsätieteellisen Seuran budjetista. Pääasiassa Klubissa mukana olevat yhteisöt vastaavat kuitenkin kukin omista, yhteistyön aiheuttamista kustannuksistaan.

 

Tiedustelut

Itä-Suomen yliopisto
Teijo Palander
teijo.s.palander (ät) uef.fi

 

 

Päivitetty 25.5.2016