1. Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahoja myönnetään tutkimukseen, matkoihin, muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin seuran sääntöjen ja rahastojen sääntöjen perusteella. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille (tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille, joiden väittelystä on kulunut korkeintaan viisi vuotta). Kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea apurahaa vain kieliopintoihin. Suuntaa-antavan kuvan myönnettävien apurahojen suuruudesta saa tutustumalla vuoden 2016 apurahamyöntöihin.

Apurahoja tutkimukseen on tyypillisesti myönnetty tutkijan henkilökohtaisena apurahana korkeintaan kuuden kuukauden työskentelyä varten ja/tai muihin tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Tutkijan henkilökohtainen apuraha myönnetään korkeintaan verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan apurahan suuruisena, joka oli vuonna 2016 20293,40 euroa vuodessa, eli 1691,11 €/kk. Lisätietoja saa verohallinnon verkkosivuilta. (Tätä kirjoitettaessa vuoden 2017 ohjeita ei ole vielä julkaistu). Lisäksi tutkijan on itse maksettava apurahasta lakisääteiset vakuutukset, jos apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Tietoja lakisääteisistä vakuutuksista ja niiden suuruudesta on MELA:n verkkosivuilla. Vuonna 2017 haettavissa on uusi apurahamuoto tutkijatohtoreiden työskentelyyn ulkomailla. Poikkeuksellisesti tämä apuraha on avoin vain Suomen kansalaisille. Tarkista apurahan erityisvaatimukset.

Apurahoja matkaan on tyypillisesti myönnetty kansainväliseen tieteelliseen kokoukseen osallistumista varten. Matka-apurahoja myönnettäessä arvostetaan erityisesti tutkijan omien tulosten esittelyä kansainväliselle tiedeyhteisölle ja tulosten julkaisemista kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

Apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, tutkijan päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin. Matka-apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Apurahan hakija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Suomen Metsätieteelliselle Seuralle, jos hän saa hakemuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen muulta taholta myönteisen rahoituspäätöksen.

Jos Suomen Metsätieteellinen Seura myöntää hakijalle apurahan, hakijalta edellytetään kirjallista sitoumusta noudattaa Seuran ohjeita apurahan saajille. Tutkimusapurahan saajilta edellytään myös tutkimuksen suorituspaikan sitoumusta antaa tutkimushankkeelle ja tutkijalle tutkimustyön perusedellytykset (työskentelytilat, laitteet, tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kirjastopalvelut ja muut perusedellytykset).

2. IUFRO-apurahat

Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa. Vuosittain jaettavien IUFRO-apurahojen kokonaismäärä on noin 18000 euroa.

 

Lisätiedot: Pekka Nygren, etunimi.sukunimi (at) metsatiede.org, p. 044 558 1199