Tarkoitus | Tapahtumat | Jäsenet | Kokoukset | Hallitus | Säännöt

 

Tarkoitus ja toiminta

Suomen Metsätieteellisen Seuran alaisuudessa toimii vuonna 1992 perustettu Metsäbiologian kerho, jonka tavoitteena on

  • edistää metsäbiologista tutkimusta ja sitä koskevaa tieteellistä keskustelua
  • edistää metsäbiologisen tutkimuksen yhteyksiä muihin tieteenaloihin ja toisaalta käytännön metsätalouteen
  • edistää metsäbiologista opetusta ja tutkijakoulutusta
  • toimia metsäbiologian tutkijoiden yhdyssiteenä, sekä
  • lisätä alan tuntemusta ja arvostusta

Kerho järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä, tekee aloitteita ja kannanottoja. Metsäbiologian kerho osallistuu aktiivisesti vuosittain järjestettävän Metsätieteen päivän järjestelyihin.

Historia

Suomessa toimi 1950-luvun alkupuolella Metsäbiologian Kerho, johon kuului tutkijoita ja asian harrastajia. Kerhossa käsiteltiin ajankohtaiseksi koettuja tutkimusongelmia ja -tuloksia. Toiminta kuitenkin hiipui vuosien saatossa. Kerho perustettiin uudelleen vuonna 1992, kun keskustelu julkisuudessa metsä- ja ympäristökysymyksistä oli voimakasta.

Tiedustelut

Kerhon sihteeri Niko Kulha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.