Metsähallituksen pääjohtaja MMT Jyrki Kangas täytti 50 vuotta 5.2.2012. Hän pyysi ohjaamaan merkkipäiväonnittelut lahjoituksena Suomen Metsätieteelliselle Seuralle. Lahjoituksia kertyi yli 20 000 €. Lahjoitus julkistettiin 23.3.2012 Metsähallituksen tiloissa Tikkurilassa pidetyssä tilaisuudessa, johon oli kutsuttu seuran ja metsähallituksen edustajien lisäksi muiden metsätalouden organisaatioiden, ympäristöjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Jyrki Kankaan toivomuksen mukaisesti kerätyt varat käytetään nuorten metsien monikäytön tutkijoiden tukemiseen.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää Jyrki Kangasta ja kaikkia lahjoittajia suomalaisen metsätieteen ja erityisesti metsien monikäytön tutkimuksen tukemisesta.

Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas (vas.) luovutti symbolisen 20 315 euron sekin metsätieteellisen seuran puheenjohtajalle Ari Laurénille.