Metsäbiologian kerhon hallitus

Tarkoitus | Tapahtumat | Jäsenet | Kokoukset | Hallitus | Säännöt

Kerhon sääntöjen mukaan kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen nimittäminä puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla tutkimuslaitosten, vähintään kahden yliopistojen ja vähintään yhden käytännön metsätalouden palveluksessa. Kerhon vuosikokous tekee Suomen Metsätieteelliselle Seuralle esityksen hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Kerhon hallitus toimikaudella 1/2013–2/2014:

 • Sini Niinistö, puheenjohtaja, Tilastokeskus
  sini.niinisto@stat.fi
 • Petri Heinonen, UPM,
  petri.heinonen@upm.com
 • Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos,
  timo.kuuluvainen@helsinki.fi
 • Anu Kantola, Metsäntutkimuslaitos,
  anu.kantola@metla.fi
 • Marjo Palviainen, varapuheenjohtaja, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos,
  marjo.palviainen@helsinki.fi
 • Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus
  pekka.punttila@ymparisto.fi
 • Tuomas Aakala, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos, tuomas.aakala@helsinki.fi