Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Paikka ja aika: Espoon Loojärven alue, 9.5.2018, kokoontuminen Kauklahden asemalle klo 12

Metsävaratiedon vapautuessa myös Suomen metsäkeskuksen keräämät metsälain 10. §:n mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen (ns. METE-kohteiden) tiedot muuttuivat julkisiksi. Tämän innoittamana Metsäbiologian kerho järjestää perinteisen Kevätaspektiretkeilynsä ja siihen liittyvän maastoseminaarin metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä.
 
Puolipäiväinen retkeily suuntautuu Espoon Loojärven alueelle, josta löytyy kokoelma erityyppisiä METE-kohteita, rehevästä puronvarresta vähätuottoisiin kalliometsiin.
 
Maastoseminaarin aikana kuullaan laaja-alaisesti eri asiantuntijoita erityisen tärkeiden elinympäristöjen nykytilasta ja niiden merkityksestä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Alustajiksi ovat lupautuneet:
 
* Erityisasiantuntija Katja Matveinen (Maa- ja metsätalousministeriö): ”Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen Kansallisessa metsästrategiassa”
* Suunnittelija Ninni Mikkonen (Suomen ympäristökeskus): "METE-kohteet metsien monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien tuloksissa"
* Projektipäällikkö Lauri Saaristo (Tapio Oy): ” Metsälain 10. § kohteiden merkitys talousmetsien monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoimassa ja metsänhoidon suosituksissa”
* Erikoistutkija Juha Pykälä (Suomen ympäristökeskus): ”Avainbiotoopit ja metsälakikohteet epifyyttijäkälien turvaajina?”
* Tutkija Reijo Penttilä (Luonnonvarakeskus): "Avainbiotoopit ja metsälakikohteet kääväkkäiden turvaajina?"
*  Suomen Metsäkeskus (asiantuntijan nimi varmistuu myöhemmin): ”Luontokohteet metsänkäsittelyssä: metsälain 10. § tulkintalinjausten valtakunnallinen yhtenäistäminen, erityisesti purokohteet”
 
Lähtö retkelle tapahtuu klo 12 Kauklahden rautatieasemalta, ja retkeily päättyy samaan paikkaan klo 17 mennessä. Retken aikana tarjoillaan kahvia ja eväsleivät. Retki on kaikille avoin, mutta tarjoilujen ja kyytien järjestämiseksi ilmoittautumisia erityisruokavalioineen pyydetään 4.5.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Kauklahden rautatieasemalta on retkikohteille matkaa n. 7 km, joten joudumme turvautumaan osallistujien omiin kyyteihin. Kerrothan ilmoittautuessasi, mikäli tarvitset kyydin tai pystyt sellaisen autossasi tarjoamaan (ja kuinka monelle).
 
Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!