Metsätieteen Päivä 2012


Iltapäiväsessio:

Ilmastonmuutoksen vaikutus metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan

Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessioon toivotaan esityksiä teemasta ”Ilmastonmuutoksen vaikutus metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan”. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Metsäekosysteemien hiilen kierto/sidonta ilmaston muuttuessa eri metsänkäsittelyvaihtoehdoissa (ml. energiapuun korjuuskenaariot)
  • Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet metsien luonnonsuojeluverkolle, metsien ennallistamiselle, luonnonhoidolle (esim. vieraslajit) ja metsälajiston monimuotoisuudelle
  • Metsien häiriödynamiikka ilmaston muuttuessa ja sen vaikutukset metsän rakenteeseen ja hiilen kiertoon (ml. abioottiset ja bioottiset tuhot)
  • Ravinne- ja vedenlaatukysymykset metsäisillä valuma-alueilla ilmaston muuttuessa

Näiden esimerkkien lisäksi myös muut aiheet ko. teemasta ovat lämpimästi tervetulleita!

Esitystä tarjotaan lähettämällä sen tiivistelmä sähköpostitse Sini Niinistölle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) viimeistään maanantaina 20.8.2012. Mainitse sähköpostissa tarjoatko suullista esitystä vai posteria. Tiivistelmän muotoiluohjeet (word-dokumentti) voit ladata seuran verkkosivulta.