Metsätieteen Päivä 2012


Iltapäiväsessio:

Ilmastopolitiikka ja metsien käyttö

Metsät ja puutuotteet sitovat hiiltä ja metsien tuottamalla uusiutuvalla biomassalla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita eri käyttökohteissa. Metsillä on siten tärkeä asema ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toisaalta ilmastonmuutos muuttaa metsien kasvua ja koko metsäekosysteemin toimintaa, mikä ilmastopolitiikan ohella vaikuttaa metsien hoitoon ja metsätalouden kannattavuuteen. Ilmastonmuutoksen voimakkuuteen ja seurauksiin liittyy huomattavia epävarmuuksia, joiden huomioiminen tuo haasteita sekä metsien hoitoon että metsäpolitiikkaan.

Metsäekonomistiklubin iltapäiväsessioon toivotaan esityksiä, jotka tarkastelevat metsien ja metsätuotteiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa tai metsätalouden ja metsäsektorin sopeutumista muuttuvaan ilmastoon ja ilmastopolitiikkaan. Muun muassa seuraavat aihepiirit sopivat päivän teemaan:metsien optimaalinen kasvatus ja metsätalouden kannattavuus muuttuvassa ilmastossa

  • metsien ja metsien tuottamaan biomassaan pohjautuvien tuotteiden optimaalinen käyttö ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta
  • metsien ja metsätuotteiden käyttöön kohdistuvien ilmasto- ja energiapolitiikan ohjauskeinojen tehokkuus ja vaikutus markkinoihin
  • metsäkadon hillitsemisen ohjauskeinot
  • vertailutasojärjestelmä ja metsien hiilinielut
  • kansalaisten suhtautuminen metsien käyttöön muuttuvassa ilmastossa

Esitystä tarjotaan lähettämällä sen tiivistelmä sähköpostitse session yhteyshenkilölle Emmi Haltialle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 20.8.2012 mennessä. Mainitse sähköpostissa tarjoatko suullista esitystä vai posteria. Tiivistelmän muotoiluohjeet (word-dokumentti) voit ladata seuran verkkosivulta.