Metsätieteen Päivä 2012


Iltapäiväsessio:

Ilmasto muuttuu, mikä muuttuu metsissä?

Ilmaston muutosta ja vaihtelua voidaan seurata puuston kasvusta eripituisilla aikaväleillä, mm. dendrokronologia ja kasvuindeksit. Mahdolliset muutokset kasvuolosuhteissa heijastuvat monella tavalla metsien tilaan ja tuotokseen. Metsävarojen seurannalle kasvihuonekaasujen raportointi ja päästöjen seuranta (REDD) aiheuttavat uusia haasteita.

Taksaattoriklubin iltapäiväsessio käsittelee erilaisia metsänarvioimistieteellisiä menetelmiä, jotka liittyvät ilmaston muutoksen havaitsemiseen ja vaikutuksiin metsissä, ja siihen liittyvien mekanismien seurantaan ja seurantajärjestelmiin.

Esitystä tarjotaan lähettämällä sen tiivistelmä sähköpostitse session yhteyshenkilölle Matti Katilalle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 20.8.2012 mennessä. Mainitse sähköpostissa tarjoatko suullista esitystä vai posteria. Tiivistelmän muotoiluohjeet (word-dokumentti) voit ladata seuran verkkosivulta.