Tarkoitus | Tapahtumat | Jäsenet | Kokoukset | Hallitus | Säännöt

Kerhon sääntöjen mukaan kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen nimittäminä puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla tutkimuslaitosten, vähintään kahden yliopistojen ja vähintään yhden käytännön metsätalouden palveluksessa. Kerhon vuosikokous tekee Suomen Metsätieteelliselle Seuralle esityksen hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Kerhon hallitus toimikaudella 1/2013–2/2014:

 • Sini Niinistö, puheenjohtaja, Tilastokeskus
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Petri Heinonen, UPM,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Anu Kantola, Metsäntutkimuslaitos,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Marjo Palviainen, varapuheenjohtaja, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tuomas Aakala, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.