Metsätieteen päivä ”Suometsien käytön tulevaisuus”

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat metsätalouden harjoittamisen kannalta? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Tule kuuntelemaan Metsätieteen päivään, kun maamme parhaat asiantuntijat käsittelevät suometsätalouden tulevaisuuden näkymiä.

Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta.

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15

9.00 - 9.05    Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
9.05 - 9.40    Suometsien käytön vaikutus ilmastoon – kolme tietä tulevaisuuteen, tutkijatohtori Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto
9.40 - 10.15    Käsitys metsäojituksen vesistövaikutuksista on muuttunut – miksi ja miten paljon? johtava tutkija Mika Nieminen, Luonnonvarakeskus
10.15 - 10.45    Kahvitauko (2. kerros)
10.45 - 11.20    Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot, tutkimusprofessori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
11.20 - 11.55    Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus
11.55 - 12.15    Yleiskeskustelu

12.15 - 13.45    Lounastauko

13.00 - 13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 - 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 - 15.15    Kahvitauko
15.15 - 16.30    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Vapaa esitysten tarjoaminen iltapäivän rinnakkaisiin klubisessioihin

Tarjoa omaa esitystä tutkimuksestasi johonkin seuraavista viidestä iltapäiväsessiosta lähettämällä sen tiivistelmä session yhteyshenkilölle. Tarkemmat tiedot kustakin sessiosta löytyvät klikkaamalla session nimeä. Esityksen tarjoaminen ei edellytä Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenyyttä. Metsätieteen päivän pääkieli on suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita. Kaikki hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan Metsätieteen päivän tiivistelmäkirjassa, joka on avoin Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0.

Takaraja tiivistelmän lähettämiselle on 10.9.2018.

Metsäbiologian kerho: Soiden uudet käyttömahdollisuudet ja monimuotoisuuden turvaaminen

Metsäekonomistiklubi: Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö (Tässä sessiossa on vain kutsuesityksiä)

Metsänhoitoklubi: Metsänhoito suometsissä

Metsäteknologiklubi: Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen

Taksaattoriklubi: Tekoälysovellukset metsätaloudessa

Iltatilaisuus ja buffetti

16.45 - 17.30    Iltatilaisuus
- Seuran huomionosoitusten jako

17.30 - 20.00 Buffetti
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti miina.a.rautiainen (ät) aalto.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Katri Himanen, katri.himanen (ät) luke.fi
Metsäteknologiklubi: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki (ät) luke.fi
Taksaattoriklubi: Sakari Tuominen, sakari.tuominen (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)