Metsätieteen päivä ”Suometsien käytön tulevaisuus”

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat metsätalouden harjoittamisen kannalta? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Tule kuuntelemaan Metsätieteen päivään, kun maamme parhaat asiantuntijat käsittelevät suometsätalouden tulevaisuuden näkymiä.

Aamupäivän esityksiä voi seurata myös videosuoratoistona: https://www.youtube.com/watch?v=OKeF4M5mXME

Videolinkki aktivoituu muutamaa minuuttia ennen yhteiskokouksen alkua. Iltapäivän rinnakkaissessioita ja iltatilaisuutta ei voi seurata etänä.

 

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15

9.00 - 9.05    Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
9.05 - 9.40    Suometsien käytön vaikutus ilmastoon – kolme tietä tulevaisuuteen, tutkijatohtori Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto
9.40 - 10.15    Käsitys metsäojituksen vesistövaikutuksista on muuttunut – miksi ja miten paljon? johtava tutkija Mika Nieminen, Luonnonvarakeskus
10.15 - 10.45    Kahvitauko (2. kerros)
10.45 - 11.20    Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot, tutkimusprofessori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
11.20 - 11.55    Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus
11.55 - 12.15    Yleiskeskustelu

 

12.15 - 13.45    Mentorointilounaat nuorille tutkijoille - Mentoring lunches for early-career scientists

Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille Metsätieteen päivän lounastauon aikana. Lue lisää.

Finnish Society of Forest Science organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals during the lunch break of the Forest Science Day. Read more.

 

12.15 - 13.45    Lounastauko (omakustanteinen)

13.00 - 13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

 

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 - 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 - 15.15    Kahvitauko
15.15 - 16.30    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Metsäbiologian kerho: Soiden uudet käyttömahdollisuudet ja monimuotoisuuden turvaaminen

Metsäekonomistiklubi: Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Metsänhoitoklubi: Metsänhoito suometsissä

Metsäteknologiklubi: Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen

Taksaattoriklubi: Tekoälysovellukset metsätaloudessa

 

Iltatilaisuus ja buffetti

16.45 - 17.30    Iltatilaisuus
- Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan uusien päätoimittajien esittely

17.30 - 20.00 Buffetti
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Ilmoittautuminen

Metsätieteen päivä on ilmainen, mutta iltapäiväsessioiden salijakoa ja tarjoiluvarauksia varten osallistujien tulee ilmoittautua tällä lomakkeella viimeistään 19.11.2018:
https://www.webropolsurveys.com/S/5825C7BDDEFF7506.par

Huomaathan, että nuorten tutkijoiden mentorointilounaalle on erillinen ilmoittautuminen. Muutama paikka on vapaana, joten ilmoittaumisaika on jatkettu 19.11.2018 asti:
https://tinyurl.com/mentorointilounas2018

Täytä molemmat lomakkeet, jos osallistut sekä Metsätieteen päivään että mentorointilounaalle.

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti miina.a.rautiainen (ät) aalto.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
Mentorointilounaat: Seuran hallituksen jäsen Anna Repo, s-posti anna.repo (ät) ymparisto.fi
Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Katri Himanen, katri.himanen (ät) luke.fi
Metsäteknologiklubi: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki (ät) luke.fi
Taksaattoriklubi: Sakari Tuominen, sakari.tuominen (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)